Nabava

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA za pružanje tehničkih usluga za geodetske tvrtke za podršku uvođenju elektroničkog podnošenja digitalnih geodetskih elaborata (DGE), (nabava broj: SGA/ILAS-C1-5a/DC/18/189, SGA/ILAS-C1-5a/DC/18/190 i SGA/ILAS-C1-5a/DC/18/191)

Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 41 od 4. svibnja 2018.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA za nabavu hardvera za Ministarstvo pravosuđa (broj nabave Moj/ILAS-C3-1c/NCB/18/192)
Rok za dostavu ponuda je 26. veljače 2018. godine do 14:00 sati.
Isti oglas objavljen u Narodnim novinama broj 8 od 24. siječnja 2018. godine. 

OBJAVA OTKAZIVANJA POSTUPKA za Nabavu hardvera za Ministarstvo pravosuđa (broj nabave Moj/ILAS-C3-1c/NCB/18/192)

POZIV NA DOSTAVU PONUDA za Nabavu hardvera za Ministarstvo pravosuđa (broj nabave Moj/ILAS-C3-1c/NCB/18/192R)
Rok za dostavu ponuda je 29. lipnja 2018. godine do 14:00 sati.
Isti oglasi objavljeni su u Narodnim novinama broj 49 od 30. svibnja 2018. godine.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA za Nabavu hardvera za Ministarstvo pravosuđa (broj nabave Moj/ILAS-C3-1c/NCB/18/192R)
Ovaj oglas objavljen je u Narodnim novinama broj 11 od 31. siječnja 2019.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA za pružanje savjetničkih usluga za podršku provedbi homogenizacije katastarskih planova (nabava broj: SGA/ILAS-C1-1f/SSS/17/186)

Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 6 od 17. siječnja 2018.

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA za pružanje usluga operatera za skeniranje dokumenata arhive Državne geodetske uprave (4 operatera za lokaciju Glina), broj natječaja: SGA/ILAS-B1-3/IC/17/188, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustaa zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).
OPIS OBVEZA za pružanje usluga operatera za skeniranje
Obrazac životopisa
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 125 od 15. prosinca 2017.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA za pružanje usluga operatera za skeniranje dokumenata arhive Državne geodetske uprave 
Isti oglas je objavljen u Narodnim novinama br. 25 od 14. ožujka 2018.

PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU ISKAZA INTERESA za pružanje savjetničkih usluga izrade Strategije zemljišne administracije u sklopu Projekta implementacije integriranog sustaa zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).
Isti oglas za produljenje je objavljen je u Narodnim novinama broj 2 od 5. siječnja 2018. godine.

Iskaze interesa potrebno je dostaviti na adresu navedenu u oglasu (osobno, poštom,  telefaksom ili e-mailom) uz naznaku "ISKAZ INTERESA – br. IA/ILAS-C3-5/CQ/17/185“ najkasnije do 19. siječnja 2018. godine do 15:00 sati.

POZIV NA DOSTAVU ISKAZA INTERESA
za pružanje savjetničkih usluga 
izrade Strategije zemljišne administracije u
 sklopu Projekta implementacije integriranog sustaa zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).

OPIS OBVEZA
 
za pružanje savjetničkih usluga  izrade Strategije zemljišne administracije

Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama broj 123 od 12. prosinca 2017. godine.

OBJAVA OGLASA (ponovno pokretanje natječaja) za nabavu tehničkih usluga provedbe homogenizacije katastarskog plana za skupinu Područnih ureda za katastar – Pula, Gospić

Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama broj 110 od 15. studenog 2017.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA za nabavu tehničkih usluga provedbe homogenizacije katastarskog plana za skupinu Područnih ureda za katastar – Pula, Gospić

Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama broj 21 od 2. ožujka 2018. 

OBAVIJEST O REZULTATU POSTUPKA NABAVE za poboljšanje i optimizaciju Zajedničkog informacijskog sustava (ZIS)

POZIV NA DOSTAVU ISKAZA INTERESA za pružanje savjetničkih usluga analize zadovoljstva korisnika (2017.) u sklopu Projekta implementacije integriranog sustaa zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).

OPIS OBVEZA I OPSEG USLUGA 
za pružanje savjetničkih usluga analize zadovoljstva korisnika - 2017.

Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama broj 98, od 4. listopada 2017. godine.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA za pružanje savjetničkih usluga analize zadovoljstva korisnika - 2017. (nabava broj: IA/ILAS-D4-2b/CQ/17/184)

Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 58 od 30. lipnja 2018.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA (Obavijest o dodijeli ugovora) za nabavu tehničkih usluga provedbe homogenizacije katastarskog plana za skupinu Područnih ureda za katastar – Dubrovnik, Slavonski Brod, Sisak, Pula, Gospić, Virovitica, Koprivnica, Bjelovar i Krapina

OBJAVA OTKAZIVANJA POSTUPKA za nabavu tehničkih usluga provedbe homogenizacije katastarskog plana za skupinu Područnih ureda za katastar – Pula, Gospić (Paket 3)

Oglasi su objavljeni u Narodnim novinama broj 110 od 15. studenog 2017.

PRODULJENJE ROKA ZA POZIV NA NATJEČAJ
 -
 Provedba homogenizacije katastarskog plana za skupinu područnih ureda za katastar Državne geodetske uprave u sklopu Projekta implementacije integriranog sustaa zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).

Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 82 od 23. kolovoza 2017. godine.
Ponude moraju biti dostavljene na adresu navedenu u oglasu najkasnije do 22. rujna 2017. u 11:00 sati.

POZIV NA NATJEČAJ
- Provedba homogenizacije katastarskog plana za skupinu područnih ureda za katastar 
Državne geodetske uprave u sklopu Projekta implementacije integriranog sustaa zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).

Oglas poziva za dostavu ponuda objavljen je u Narodnim novinama br. 82 od 23. kolovoza 2017. godine.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA zpružanje savjetničkih usluga građevinskog stručnog nadzora

Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama broj 3 od 10. siječnja 2018.

PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU ISKAZA INTERESA
 zpružanje savjetničkih usluga građevinskog stručnog nadzora za potrebe Državne geodetske uprave u sklopu Projekta implementacije integriranog sustaa zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).

Isti oglas za produljenje je objavljen je u Narodnim novinama broj 78 od 9. kolovoza 2017. godine.

Iskaze interesa potrebno je dostaviti na adresu navedenu u oglasu (osobno, poštom,  telefaksom ili e-mailom) uz naznaku "ISKAZ INTERESA – br. SGA/ILAS-C2-3b/CQ/17/181“ najkasnije do 17.  kolovoza 2017. do 15:00 sati.

POZIV NA DOSTAVU ISKAZA INTERESA
z
a pružanje savjetničkih usluga građevinskog stručnog nadzora za potrebe Državne geodetske uprave u sklopu Projekta implementacije integriranog sustaa zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).

Opis obveza

Oglas poziva za dostavu iskaza interesa objavljen je u Narodnim novinama br. 73 od 26. srpnja 2017.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA za pružanje savjetničkih usluga za kampanju informiranja javnosti

Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama broj 3 od 10. siječnja 2018.

POZIV ZA DOSTAVU ISKAZA INTERESA
 za pružanje savjetničkih usluga za kampanu informiranja javnosti u sklopu Projekta implementacije integriranog sustaa zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).

Opis obveza

Rok za dostavu iskaza je 02. kolovoza 2017 u 15:00 sati.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA za adaptaciju zgrade Područnog ureda za katastar u Sisku

Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama broj 3 od 10. siječnja 2018.

POZIV NA NATJEČAJ
za adaptaciju zgrade Područnog ureda za katastar u Sisku 
sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).

Rok za dostavu ponuda je 
17. kolovoza 2017. godine u 13 sati.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA ZA PRUŽANJE USLUGA OPERATERA ZA SKENIRANJE DOKUMENATA ARHIVE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

POZIV NA DOSTAVU ISKAZA INTERESA
 
ZA PRUŽANJE USLUGA OPERATERA ZA SKENIRANJE DOKUMENATA ARHIVE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

Opis obveza
Obrazac životopisa


Oglas poziva za dostavu iskaza interesa objavljen je u Narodnim novinama br. 55 od 9. lipnja 2017.

OBAVIJEST O REZULTATU POSTUPKA NABAVE za pružanje usluga pojedinačnog savjetnika na Općinskom sudu u Osijeku i Općinskom sudu u Požegi
OBAVIJEST O REZULTATU POSTUPKA NABAVE za pružanje usluga pojedinačnog savjetnika za podršku uvođenju elektroničkog podnošenja digitalnih geodetskih elaborata 

OBAVIJEST O REZULTATU POSTUPKA NABAVE za pružanje usluga pojedinačnog savjetnika za stručnu informatičku potporu Službi za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju Državne geodetske uprave

POZIV NA DOSTAVU ISKAZA INTERESA ZA USLUGE POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA PODRŠKU UVOĐENJU ELEKTRONIČKOG PODNOŠENJA DIGITALNIH GEODETSKIH ELABORATA u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

Opis obveza
Obrazac životopisa


Oglas poziva za dostavu iskaza interesa objavljen je u Narodnim novinama br.: 17 od 24. veljače 2017.

POZIV NA DOSTAVU ISKAZA INTERESA ZA USLUGE POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA STRUČNU POTPORU ODJELU ZA UPRAVLJANJE ZIS-OM U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

Opis obveza
Obrazac životopisa


Oglas poziva za dostavu iskaza interesa objavljen je u Narodnim novinama br. 112 od 2. prosinca 2016.

OTKAZIVANJE POSTUPKA NABAVE ZA USLUGE POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA STRUČNU POTPORU ODJELU ZA UPRAVLJANJE ZIS-OM U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

POZIV NA DOSTAVU ISKAZA INTERESA ZA USLUGE POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA STRUČNU INFORMATIČKU POTPORU ODJELU ZA UPRAVLJANJE ZIS-OM U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

Opis obveza
Obrazac životopisa


Oglas poziva za dostavu iskaza interesa objavljen je u Narodnim novinama br. 112 od 2. prosinca 2016.

OTKAZIVANJE POSTUPKA NABAVE ZA USLUGE POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA STRUČNU INFORMATIČKU POTPORU ODJELU ZA UPRAVLJANJE ZIS-OM U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

POZIV NA DOSTAVU ISKAZA INTERESA ZA USLUGE POJEDINAČNOG SAVJETNIKA NA POSLOVIMA POJEDINAČNOG PREVOĐENJA ZA DRŽAVNU GEODETSKU UPRAVU - PILOT-PROJEKT OSIJEK I POŽEGA  sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

Opis obveza
Obrazac životopisa


Oglas poziva za dostavu iskaza interesa objavljen je u Narodnim novinama br. 112 od 2. prosinca 2016.

OTKAZIVANJE POSTUPKA NABAVE ZA USLUGE POJEDINAČNOG SAVJETNIKA NA POSLOVIMA POJEDINAČNOG PREVOĐENJA ZA DRŽAVNU GEODETSKU UPRAVU - PILOT-PROJEKT OSIJEK I POŽEGA  sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

POZIV NA DOSTAVU ISKAZA INTERESA ZA USLUGE POJEDINAČNOG SAVJETNIKA NA OPĆINSKOM SUDU U SPLITU I OPĆINSKOM SUDU U ŠIBENIKU u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

Oois obveza

Obrazac životopisa

Oglas je objavljen u Narodnim novinama broj 98 od 26. listopada 2016.

OTKAZIVANJE POSTUPKA NABAVE
 ZA USLUGE POJEDINAČNOG SAVJETNIKA NA OPĆINSKOM SUDU U SPLITU I OPĆINSKOM SUDU U ŠIBENIKU u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

POZIV NA DOSTAVU ISKAZA INTERESA ZA USLUGE POJEDINAČNOG SAVJETNIKA NA OPĆINSKOM SUDU U OSIJEKU I OPĆINSKOM SUDU U POŽEGI u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

Opis obveza

Obrazac životopisa

Oglas je objavljen u Narodnim novinama broj 92/2016 od 14. listopada 2016.

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA USLUGE POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA STRUČNU INFORMATIČKU POTPORU SLUŽBI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

Opis obveza
Obrazac zivotopisa 

Oglas je objavljen 26. kolovoza 2016. u Narodnim novinama br. 77

POZIV NA DOSTAVU ISKAZA INTERESA ZA PRUŽANJE SAVJETNIČKIH USLUGA TEHNIČKE REVIZIJE KVALITETE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA  (IA/ILAS-C3-2a/CQ/16/122u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

Oglas je objavljen 24. kolovoza 2016. u Narodnim novinama br. 76

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU I INSTALACIJU RAČUNALNE I PROGRAMSKE OPREME ZA CROPOS SUSTAV (SGA/ILAS-B3-2c/NCB/16/120) u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen 10. kolovoza 2016. u Narodnim novinama br. 73.

Ponude treba dostaviti na adresu navedenu u Pozivu najkasnije do 12. rujna 2016. u 11 sati.

POZIV NA DOSTAVU ISKAZA INTERESA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA NA LOKACIJI ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (PUK PULA) sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).  Oglas je objavljen 10. kolovoza 2016. u Narodnim novinama br. 73.

Iskaze interesa potrebno je dostaviti na adresu navedenu u oglasu najkasnije do 25. kolovoza 2016. u 11 sati.

Opis obveza 


POZIV ZA DOSTAVU ISKAZA INTERESA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA NA LOKACIJI ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (PUK ZADAR, DUBROVNIK I VUKOVAR)  sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).  Oglas je objavljen 11. svibnja 2016. u Narodnim novinama br. 44.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA NA LOKACIJI ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (PUK ZADAR, DUBROVNIK I VUKOVAR)


POZIV NA DOSTAVU ISKAZA INTERESA
 ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA NA LOKACIJI ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (PUK PULA, RIJEKA, SPLIT, ZADAR I ŠIBENIK)
 u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).  Oglas je objavljen 4. svibnja 2016. u Narodnim novinama br. 42.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA NA LOKACIJI ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (PUK PULA, RIJEKA, SPLIT, ZADAR I ŠIBENIK

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA zPRUŽANJE USLUGA DVA POJEDINAČNA SAVJETNIKA U FUNKCIJI OPERATERA U CKP VINKOVCI SGA/ILAS-B1-3/IC/15/102 i SGA/ILAS-B1-3/IC/15/103

POZIV NA DOSTAVU PONUDA (natječaj se provodi na engleskome jeziku) za NABAVU HARDVERA I SOFTVERA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA KATASTARSKE UREDE I ZA GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE GRADA ZAGREBA (SGA/ILAS-C2-1.A/NCB/16/104) u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen 10. veljače 2016. u Narodnim novinama br. 13.

Ponude treba dostaviti na adresu navedenu u Pozivu najkasnije do 14. ožujka 2016. u 13 sati po lokalnom vremenu. Elektronsko nadmetanje nije dopušteno.

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA zPRUŽANJE USLUGA DVA POJEDINAČNA SAVJETNIKA U FUNKCIJI OPERATERA U CKP VINKOVCI SGA/ILAS-B1-3/IC/15/102 i SGA/ILAS-B1-3/IC/15/103 u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen 30. prosinca 2015. u Narodnim novinama br. 140 

Iskaze interesa potrebno je dostaviti na adresu navedenu u oglasu uz naznaku "Iskaz interesa - savjetnik - lokacija CKP Vinkovci“ najkasnije do 15. siječnja 2016. do 14:00 sati.

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA za PRUŽANJE SAVJETNIČKIH USLUGA ANALIZE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen 23. rujna 2015. u Narodnim novinama br.: 101.
 
Iskaze interesa potrebno je dostaviti na adresu navedenu u oglasu (osobno, poštom,  telefaksom ili e-mailom) uz naznaku "ISKAZ INTERESA – br. IA/ILAS-D4-2a/CQ/15/100“ najkasnije do, 3. studenog 2015. do 15:00 sati.
 
Opis obveza

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA ZA 
PRUŽANJE SAVJETNIČKIH USLUGA ANALIZE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA

OBAVIJEST O REZULTATU POSTUPKA NABAVE ZA PODRŠKU MIGRACIJI KATASTARSKIH PODATAKA U ZIS I GAŠENJE POSTOJEĆIH IT SUSTAVA ZA DRŽAVNU GEODETSKU UPRAVU


OBAVIJEST O REZULTATU POSTUPKA NABAVE ZA PODRŠKU MIGRACIJI ZEMLJIŠNIH I KATASTARSKIH PODATAKA U ZIS I GAŠENJE POSTOJEĆIH IT SUSTAVA ZA MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I DRŽAVNU GEODETSKU UPRAVU


POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA (natječaj se provodi na engleskome jeziku) za POBOLJŠANJE KVALITETE KATASTARSKIH PODATAKA, broj: SGA/ILAS-C1-4/CQ/15/90, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).

Oglas je objavljen 8. srpnja 2015. u Narodnim novinama br. 75.
Iskaze interesa potrebno je dostaviti na adresu navedenu u oglasu (osobno, poštom, telefaksom ili e-mailom) do 23. srpnja 2015.

Opis obveza

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA (natječaj se provodi na engleskome jeziku) za IZRADU STUDIJE IMPLEMENTACIJE KATASTRA ZGRADA U REPUBLICI HRVATSKOJ, broj: SGA/ILAS-B3-6/CQ/15/98, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).

Oglas je objavljen 8. srpnja 2015. u Narodnim novinama br. 75.
Iskaze interesa potrebno je dostaviti na adresu navedenu u oglasu (osobno, poštom, telefaksom ili e-mailom) do 24. srpnja 2015.

Opis obveza

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (natječaj se provodi na engleskome jeziku) za NABAVU HARDVERA I SOFTVERA ZA RAZDVAJANJE OKOLINA I OSVJEŽAVANJE POSTOJEĆE OPREME ZA ZIS – LOT 1 I LOT 2, broj IA/ILAS-C3-1/ICB/15/95, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen 20. svibnja 2015. u Narodnim novinama br.:55.
 
Ponude treba dostaviti na adresu navedenu u oglasu, najkasnije do 3. srpnja 2015. u 13 sati po lokalnom vremenu. Elektronsko nadmetanje nije dopušteno.

Rezultati natječaja

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA (natječaj se provodi na engleskome jeziku) za IZRADU I USPOSTAVU KARTOGRAFSKE BAZE PODATAKA ZA MJERILO 1:100.000 I IZRADE SPECIFIKACIJE PROIZVODA TK100, broj: SGA/ILAS-B4-2b/CQ/15/88, u sklopu Projekta implemantacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen 22. travnja 2015. u Narodnim novinama br. 44.
 
Iskaze interesa potrebno je dostaviti na adresu navedenu u oglasu (osobno, poštom, telefaksom ili e-mailom) do 8. svibnja 2015.
 
Opis obveza

Poziv na iskazivanje interesa -  za Pružanje usluga jednog (1) pojedinačnog savjetnika u funkciji operatera u CKP Vinkovci, broj: SGA/ILAS-B1-3/CQ/15/96 I i jednog (1) pojedinačnog savjetnika u funkciji operatera u CKP Split, broj: SGA/ILAS-B1-3/CQ/15/97, koji se provodi u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen, 15. travnja 2015. u Narodnim novinama br.:42
 
Tražene podatke uz obaveznu naznaku: „Iskaz interesa – savjetnik – lokacija CKP Vinkovci” ili „Iskaz interesa – savjetnik – lokacija CKP Split”, potrebno je dostaviti najkasnije do 7. svibnja 2015. do 14:00 sati,  na adresu navedenu u oglasu.
 
Opis obveza

PONOVLJENI POZIV ISKAZA INTERESA - za Pružanje usluga pojedinačnog savjetnika za podršku provedbi homogenizacije katastarskih planova (DGU–Služba za održavanje katastarskih operata i ZIS) broj: SGA/ILAS-C1-1a/IC/15/92, koji se provodi u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen, 4. ožujka 2015. u Narodnim novinama br. 24.

Tražene podatke uz obaveznu naznaku: „Iskaz interesa – pojedinačni savjetnik – homogenizacija katastarskih planova”, potrebno je dostaviti najkasnije do 19. ožujka 2015.,  na adresu navedenu u oglasu.

Opis obveza
Obrazac životopisa
Rezultati natječaja

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (natječaj se provodi na engleskome jeziku) za NABAVU HARDVERA I SOFTVERA ZA GEO-PORTALE - LOT 1; natječaj broj.: SGA/ILAS-B3-1/NCB/14/80 i NABAVU IT OPREME ZA PODRŠKU RAZVOJU GIS ADRESNOG REGISTRA I DMS-a U DRUGOM STUPNJU – LOT 2; natječaj broj.: SGA/ILAS-B3-2a/NCB/14/81, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen 18. veljače 2015. u Narodnim novinama br.: 18.
  
Ponude treba dostaviti na niže navedenu adresu, najkasnije do 23. ožujka 2015. u 11:00 sati po lokalnom vremenu. Elektronsko nadmetanje nije dopušteno.

Rezultati natječaja

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (natječaj se provodi na engleskome jeziku) za NABAVU HARDVERA I SOFTVERA ZA DRŽAVNU GEODETSKU UPRAVU, natječaj broj: SGA/ILAS-C2-1/NCB/15/89, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen 13. veljače 2015. u Narodnim novinama br 17.
 
Ponude moraju biti zaprimljene do 16. ožujka 2015. do 13:00 sati po lokalnom vremenu. Elektronsko nadmetanje nije dopušteno.

Rezultati natječaja

Ponovljeni poziv za iskazivanje interesa 
Obavijest o prekidu postupka 
Poziv na iskazivanje interesa - za Pružanje usluga pojedinačnog savjetnika za podršku provedbi homogenizacije katastarskih planova (DGU-Služba za održavanje katastarskih operata i ZIS) natječaj broj: SGA/ILAS-C1-1a/IC/15/92, koji se provodi u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen, 11. siječnja 2015. u Narodnim novinama.
 
Tražene podatke uz obaveznu naznaku: „Iskaz interesa – pojedinačni savjetnik – homogenizacija katastarskih planova”, potrebno je dostaviti najkasnije do 25. veljače 2015.  do 15 sati na adresu navedenu u oglasu.
 
Opis obveza
Obrazac životopisa

Poziv na iskazivanje interesa - za Pružanje usluga pojedinačnog savjetnika u funkciji katastarskog referenta na lokaciji Zajedničkog informacijskog sustava (1 referent, PUK Virovitica), natječaj broj: SGA/ILAS-C2-6/IC/15/84, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen 30. siječnja 2015. u Narodnim novinama.

Tražene podatke uz obaveznu naznaku: „Iskaz interesa – referent – lokacija Virovitica ”, potrebno je dostaviti najkasnije do četvrtka, 19. veljače 2015. do 14:00 sati na adresu navedenu u oglasu.

Opis obveza
Obrazac životopisa
Rezultati natječaja


Obavijest o produljenju roka za dostavljanje iskaza interesa
Ponovljeni poziv na iskazivanje interesa - za Pružanje usluga pojedinačnog savjetnika u funkciji katastarskog referenta na lokaciji Zajedničkog informacijskog sustava (1 referent, PUK Koprivnica), natječaj broj: SGA/ILAS-C2-6/IC/14/74R, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen 17. rujna 2014. u Narodnim novinama.
 
Tražene podatke uz obaveznu naznaku: „Iskaz interesa – referent – lokacija Koprivnica ”, potrebno je dostaviti najkasnije do ponedjeljka, 20. listopada 2014. do 11:00 sati na adresu navedenu u oglasu.
 
Opis obveza
Obrazac životopisa
Rezultati natječaja

Obavijest o produljenju roka za dostavljanje ponuda
Poziv na natječaj - Uređenje područnog ureda za katastar u Bjelovaru, natječaj broj: SGA/ILAS-B2-1a/NCB/14/79, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen, 10. rujna 2014. u Narodnim novinama.
 
Natječaj će se provoditi po procedurama domaćeg nadmetanja (National Competitive Bidding) navedenima u Smjernicama Svjetske banke.
 
Rok za dostavu ponuda je do utorka, 28. listopada 2014. u 10:00 sati na adresi navedenoj u oglasu. Elektroničko nadmetanje nije dopušteno.

Rezultati natječaja


Produljenje roka za dostavljanje iskaza interesa
Poziv na iskazivanje interesa
- za Pružanje usluga pojedinačnog savjetnika za podršku kod migracije podataka katastarskih ureda u ZIS (1 referent za Središnji ured DGU
), natječaj broj: SGA/ILAS-C3-4b/IC/14/78 u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen, 13. kolovoza 2014. u Narodnim novinama.
 
Tražene podatke uz obaveznu naznaku: „Iskaz interesa – lokacija Središnji ured DGU" , potrebno je dostaviti najkasnije do ponedjeljka, 8. rujna 2014. do 11:00 sati na adresu navedenu u oglasu.

Opis obveza
Obrazac životopisa
Rezultati natječaja

Poziv na natječaj - Izvođenje radova za adaptaciju pročelja centra za konverziju podatka u Glini, natječaj broj: SGA/ILAS-B1-2b/NCB/14/77, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen, 13. kolovoza 2014. u Narodnim novinama.
 
Natječaj će se provoditi po procedurama domaćeg nadmetanja (National Competitive Bidding) navedenima u Smjernicama Svjetske banke.

Rok za dostavu ponuda je do ponedjeljka 15. rujna 2014. u 11:00 sati na adresi navedenoj u oglasu. Elektroničko nadmetanje nije dopušteno.

Rezultati natječaja

Poziv na iskazivanje interesa (natječaj se provodi na engleskome jeziku) za SAVJETNIČKE USLUGE IZRADE STUDIJE ZA USPOSTAVU INTEGRIRANOG SUSTAVA KATASTRA VODOVA, broj natječaja: SGA/ILAS-B4-1/CQ/14/76, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR).
 
Iskaze interesa u pismenoj formi dostaviti na adresu navedenu u oglasu (osobno, poštom, e-mailom ili faksom) do srijede16. srpnja 2014.

Opis obveza
Rezultati natječaja

Poziv na iskazivanje interesa za Pružanje usluga pojedinačnog savjetnika u funkciji katastarskog referenta na lokaciji Zajedničkog informacijskog sustava (1 referent, PUK Koprivnica), natječaj broj: SGA/ILAS-C2-6/IC/14/74, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen 21. svibnja 2014. u Narodnim Novinama
 
Tražene podatke uz obaveznu naznaku: „Iskaz interesa – referent – lokacija Koprivnica ”, potrebno je dostaviti najkasnije do srijede, 4. lipnja 2014. do 11:00 sati na adresu navedenu u oglasu.
 
Opis obveza
Obrazac životopisa
Obavijest o prekidu postupka


Poziv na iskazivanje interesa za - Pružanje savjetničkih usluga stručnog elektrotehničkog nadzora za potrebe Državne geodetske uprave, natječaja broj: SGA/ILAS-B3-5/CQ/14/71.
 
Rok za dostavu iskaza interesa najkasnije do četvrtka, 8. svibnja 2014. do 11:00 sati na adresi navedenoj u oglasu.
 
Opis obveza
Rezultati natječajaPoziv na natječaj
- Izvođenje radova na strojarskim instalacijama (klimatizacija i ventilacija) Središnjeg arhiva Državne geodetske uprave u Glini (ponovljeni natječaj), natječaj broj: SGA/ILAS-B1-2a/NCB/13/45R, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen 21. ožujka 2014. u Narodnim Novinama (br. 36).
 

Natječaj će se provoditi po procedurama domaćeg nadmetanja (National Competitive Bidding) navedenima u Smjernicama Svjetske banke.
 

Rok za dostavu ponuda je do, 23. travnja 2014. u 11:00 sati na adresi navedenoj u oglasu.

Rezultati natječajaPoziv na natječaj
- Adaptacija i sanacija prostora Područnog ureda za katastar Šibenik, Ulica kralja Zvonimira 12, natječaj broj: SGA/ILAS-B2-2a/NCB/14/68, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen 26. veljače 2014. u Narodnim Novinama (br. 27).
 
Natječaj će se provoditi po procedurama domaćeg nadmetanja (National Competitive Bidding) navedenima u Smjernicama Svjetske banke.
 
Rok za dostavu ponuda je do, 26. ožujka 2014. u 11:00 sati na adresi navedenoj u oglasu. (Elektroničko nadmetanje nije dopušteno).

Rezultati natječaja


Ponovljeni poziv na iskazivanje interesa za Pružanje usluga Operatera za skeniranje dokumenata arhive Državne geodetske uprave (2 operatera za lokaciju Glina), natječaj broj: SGA/ILAS-B1-3/IC/13/48-56R.
 
Tražene podatke uz obaveznu naznaku: „Iskaz interesa – operater – lokacija Glina”, potrebno je dostaviti najkasnije do utorka, 11. ožujka 2014. do 11:00 sati na adresu navedenu u oglasu.

Opis obveza
Obrazac životopisaPoziv na iskazivanje interesa (natječaj se provodi na engleskome jeziku) za pružanje usluga uspostave sustava praćenja i izvješćivanja za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP). ), objavljen u UN Development Business-u online 6. veljače 2014. i u Narodnim novinama. Iskaze interesa uz naznaku „Expression of interest- CONSULTING SERVICES FOR THE NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE (NSDI) REPORTING SYSTEM ESTABLISHMENT“, trebaju biti dostavljeni na adresu navedenu u oglasu  (poštom, e-mailom ili faksom) do četvrtka, 20. veljače 2014.
Opis obveza
Obrazac - referentna lista tvrtke 
Rezultati natječaja

Poziv na iskazivanje interesa za Pružanje savjetničkih usluga snimanja stanja katastarskih ureda u Republici Hrvatskoj, natječaj br. SGA/ILAS-B2-4a/CQ/14/67.
 
Rok za dostavu iskaza interesa,  najkasnije do utorka, 25. veljače 2014. do 11:00 sati na adresi navedenoj u oglasu.

Opis obveza
Obrazac - referentna lista tvrtke
Rezultati natječaja

Poziv na dostavljanje iskaza interesa za Pružanje usluga katastarskog referenta na lokaciji Zajedničkog informacijskog sustava (1 referent za  Bjelovar), natječaj br. SGA/ILAS-C2-6/IC/14/65.
 
Ponovljeni rok za dostavu iskaza interesa,  najkasnije do  petka, 7. ožujka 2014. u 11:00 sati na adresi navedenoj u oglasu.

Opis obveza
Obrazac životopisa

 
Poziv na natječaj - Analiza i ispravljanje podataka Digitalnog katastarskog plana prije migracije u ZIS, broj natječaja: SGA/ILAS-C1-1b/NCB/13/62 u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR), objavljen u Narodnim novinama (br. 139) 20. studenoga 2013. Natječaj se provodi u skladu s metodom nabave Domaćeg nadmetanja (engl. National Competitive Bidding) prema Smjernicama nabave Svjetske banke.

Rok za dostavu ponuda je do 20. prosinca 2013. u 11:00 sati na adresi navedenoj u oglasu.  

Rezultati natječaja - Analiza i ispravljanje podataka digitalnog katastarskog plana prije migracije u ZIS, broj natječaja: SGA/ILAS-C1-1b/NCB/13/62 u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR).


Poziv na natječaj - za pružanje usluge Katastarskog referenta na pilot lokacijama Zajedničkog informacijskog sustava (1 referent za Zadar, 1 referent za Požegu). Oglas je objavljen 16. listopada 2013. u Narodnim Novinama (br. 126). Tražene podatke uz obveznu naznaku za koju lokaciju kandidat dostavlja iskaz interesa: "Iskaz interesa -referent -lokacija_________", potrebno je dostaviti najkasnije do srijede 30. listopada 2013. u 11 sati na adresi navedenoj u oglasu.

Opis obveza
Obrazac životopisa

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA ( natječaj se provodi na engleskome jeziku) za savjetničke usluge izrade strategije Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP). Iskaze interesa uz naznaku „Expression of interest- NSDI strategy“ trebaju biti dostavljeni na adresu navedenu u oglasu (poštom, e-mailom ili faksom) do 17. listopada 2013.

Opis obveza
Rezultati natječaja


Poziv na natječaj - za pružanje usluge Operatera za skeniranje dokumenata arhive Državne geodetske uprave (5 djelatnika za Glinu, 2 djelatnika za Split i 2 djelatnika za Vinkovce). Oglas je objavljen 2. kolovoza 2013. u Narodnim Novinama (br. 101). Tražene podatke uz obveznu naznaku za koju lokaciju kandidat dostavlja iskaz interesa: "Iskaz interesa -operater-lokacija_________", potrebno je dostaviti najkasnije do ponedjeljka 19. kolovoza 2013.  u 11:00 sati na adresi navedenoj u oglasu.

Opis obaveza
Obrazac životopisa


Poziv na natječaj - Izgradnja centra za konverziju podataka Glagoljaška 27, Vinkovci, broj natječaja: SGA/ILAS-B1-1a/NCB/12/13 u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR), objavljen u Narodnim novinama i Večernjem listu 17. travnja 2013. Natječaj se provodi u skladu s metodom nabave Domaćeg nadmetanja (engl. National Competitive Bidding) prema Smjernicama nabave Svjetske banke.


Rok za dostavu ponuda je do 17. svibnja 2013. u 11:00 sati na adresi navedenoj u oglasu.  

Rezultati natječaja - Izgradnja centra za konverziju podataka Glagoljaška 27, Vinkovci, broj natječaja: SGA/ILAS-B1-1a/NCB/12/13 u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR).

Poziv na natječaj -  Izvođenje radova na strojarskim instalacijama (klimatizacija i ventilacija) Središnjeg arhiva Državne geodetske uprave u Glini, broj natječaja: SGA/ILAS-B1-2a/NCB/13/45 u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR), objavljen u Narodnim novinama 3. travnja 2013. i Večernjem listu 10. travnja 2013. Natječaj se provodi u skladu s metodom nabave Domaćeg nadmetanja (engl. National Competitive Bidding) prema Smjernicama nabave Svjetske banke.

Rok za dostavu ponuda je do 3. svibnja 2013. u 11:00 sati na adresi navedenoj u oglasu.

Obavijest o poništenju natječaja - Izvođenje radova na strojarskim instalacijama (klimatizacija i ventilacija) Središnjeg arhiva Državne geodetske uprave u Glini, broj natječaja: SGA/ILAS-B1-2a/NCB/13/45 u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR


Opća obavijest o nabavi (General Procurement Notice) za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam 8086-HR), objavljen u UN Development Business-u online 17. travnja 2012.