Poslovanje Zemljišnoknjižnih odjela

 

Adresa ZKO:
Vukovar. Županijska 31

Tel.: 032 / 451-632

Radno vrijeme za građanstvo:
9:00-13:00 pauza 11:30-12:00

Radno vrijeme za odvjetnike, javne bilježnike i geodete:
kao za građanstvo

Područni ured za katastar
VukovarAdresa:
Lavoslava Ružičke 2a

Tel.: 032 / 450 600

Radno vrijeme:
7:00-15:00

Zemljišnoknjižni odjel Vukovar
Općinskog suda u VUKOVARU

  • 404 Zaprimljeni predmeti
  • 350 Rješeni predmeti
  • 121 Nerješeni predmeti
  • 87 Neriješeni posebni predmeti
  • 97% (3) Obuhvat rješavanja
  • 3 (1) Mjeseci zaostatka
  • 2 Opći stupanj poslovanja
  • 156935 Broj čestica u nadležnosti ZKO