O ZIS-u

O Zajedničkom informacijskom sustavu zemljišnih knjiga i katastra

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra jedna je od značajnijih i zahtjevnijih aktivnosti koju su Ministarstvo pravosuđa i uprave i Državna geodetska uprava provele u okviru Nacionalnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra – Uređena zemlja.

Uspostavom ZIS-a stvoren je jedinstveni registar katastra i zemljišnih knjiga u kojem su sustavi međusobno povezani i razmjenjuju podatke vezane za nekretnine. Pojednostavljeno, uspostavljena je jedinstvena baza podataka i aplikacija za vođenje i održavanje podataka katastra i zemljišne knjige koja korisnicima donosi brojne koristi. Osim što je vrijeme potrebno za pristup podacima i uknjižbu znatno skraćeno, građani danas na jednom mjestu mogu vidjeti vlasničku strukturu nekretnine i njen smještaj u prostoru te brojne druge funkcionalnosti.

Dio ZIS-a je „One-Stop-Shop“ (OSS) – jedinstveno poslužno mjesto za pristup podacima zemljišne knjige i katastra.

OSS sastoji se od dvije komponente:
  • Javni OSS – dostupan je svim korisnicima bez obzira na registraciju, a omogućava pretragu i pregled osnovnih zemljišnoknjižnih podataka te osnovnih katastarskih analognih i grafičkih podataka;
  • Privatni OSS – dostupan je samo registriranim korisnicima, a omogućava pregled podataka, podnošenje zahtjeva za izdavanje javnih isprava i rješavanje u zemljišnoknjižnim odjelima i katastarskim uredima te zaprimanje izrađenih službenih dokumenata.
Pristup OSS-u moguć je putem poveznice https://oss.uredjenazemlja.hr.  

Putem OSS-a i sustava e-Građani korisnici mogu elektroničkim putem podnijeti zahtjev, odnosno bez dolaska u katastarski ured ili zemljišnoknjižni odjel preuzeti kopiju katastarskog plana, prijepis/izvod iz posjedovnog lista, zemljišnoknjižni izvadak i izvadak iz Baze zemljišnih podataka.

Dodatno, mogu izvršiti pregled statusa zemljišnoknjižnog (ZK) predmeta, glavne knjige, knjige položenih ugovora (KPU), podataka o statusu ZK predmeta, poduloška u KPU te ZK uloška. Slanje e-prijedloga za upis u zemljišnu knjigu i knjigu položenih ugovora za korisnika mogu obaviti ovlašteni javni bilježnici ili odvjetnici.

Pri podnošenju zahtjeva korisnik kartičnim plaćanjem podmiruje upravne odnosno sudske pristojbe (uvećane za iznos provizije koju naplaćuje kartična kuća) koje sustav izračunava automatski i u elektronički sandučić dobiva javne isprave potpisane elektroničkim potpisom na koje je dodatno otisnut QR kôd i kôd za provjeru vjerodostojnosti dokumenta. Ovako izdana javna isprava ima pravnu valjanost kao i isprava na papiru ovjerena pečatom i potpisom službene osobe.

Kako biste preuzeli katastarske i zemljišnoknjižne isprave koje se vode i održavaju u ZIS-u putem OSS-a i sustava e-Građani, potrebno je prijaviti se u sustav e-Građani te u njemu pod Teme > Stanovanje i okoliš odabrati Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra - ZIS OSS.
Nakon što se prijavite u sustav, odaberite neku od ponuđenih funkcionalnosti koju ćete koristiti – hoćete li preuzeti zemljišnoknjižni izvadak ili kopiju katastarskog plana ili ćete provjeriti vlasništvo svojih nekretnina putem izbornika „Moje nekretnine“. 

MOJE NEKRETNINE
Jedna od posebno važnih funkcionalnosti ZIS-a jest funkcionalnost Moje nekretnine koja omogućava pregled svih zemljišnoknjižnih uložaka i posjedovnih listova u kojima je vlasnik upisan s pripadajućim OIB-om. Ova funkcionalnost omogućava vlasniku uvid u sve podatke o nekretninama u svom vlasništvu u Republici Hrvatskoj. U slučaju da OIB vlasnika nije upisan u zemljišnu knjigu, nekretnina se neće prikazati u funkcionalnosti Moje nekretnine. U tom slučaju potrebno je od nadležnog zemljišnoknjižnog suda zatražiti upis istog.

Korisnik pritiskom na gumb Pregledaj, nakon unosa ispravnog kontrolnog broja, može pregledavati neslužbeni zemljišnoknjižni uložak ili posjedovni list. Korisnik pritiskom na gumb Izvoz u PDF dobiva PDF verziju dokumenta koju može spremiti na svoje računalo, odnosno pritiskom na ikonu za ispis može ispisati dokument.