Zaštitni mehanizmi za upravljanje okolišem

JAVNE KONZULTACIJE

OKVIR ZA UPRAVLJANJE OKOLIŠEM I SOCIJALNIM PITANJIMA (pdf)
 
Nastavno na uspješnu suradnju u provedbi Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i katastra (2003. do 30. lipnja 2010.), koji je bio prepoznatljiv i kao okosnica Nacionalnog programa reforme zemljišne administracije „Uređena zemlja“, Međunarodna banka za obnovu i razvoj (Banka) odobrila je Republici Hrvatskoj (RH) Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IISZAProjekt) čiji je prvi dio financiranja kroz Zajam HR-8086 završio 31. prosinca 2018.

S obzirom na daljnje potrebe ostvarenja cilja modernizacije sustava zemljišne administracije kako bi se poboljšale državne usluge sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška, Međunarodna banka za obnovu i razvoj (Banka) odobrila je Republici Hrvatskoj (RH) sredstva za dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (DF IISZA Projekt), Zajam HR-8900 koji je ratificiran 19. prosinca 2018. (NN MU 1/2019).

Projektom upravljaju Ministarstvo pravosuđa (MP) i Državna geodetska uprava (DGU) te su obje institucije jednako odgovorne za njegovu provedbu. Sukladno Ugovoru o zajmu, Jedinica za provedbu projekta (JPP) odgovorna je za nabavu, financijsko upravljanje, isplate, praćenje i ocjenu te nadzire sukladnost mehanizama zaštite okoliša s nacionalnim i onima Svjetske banke u okviru Projekta IISZA.

Razvojni cilj Dodatnog financiranja Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IISZA Projekt) ostaje isti: modernizacija sustava zemljišne administracije u Republici Hrvatskoj kako bi se poboljšale usluge državnih tijela sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troškova.
Između ostalog ovim Projektom predviđene su i aktivnosti fizičkog ulaganja u radove rekonstrukcije i dogradnje Jašionice u ZK odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu, te radove rekonstrukcije zgrade bivšeg vojnog skladišta Matras u Gospiću za uspostavu središnje pismohrane zemljišnih knjiga Republike Hrvatske.

Građevinski radovi predloženi u okviru Dodatnog financiranja ne bi potaknuli punu Procjenu utjecaja na okoliš niti u skladu s hrvatskim zakonima, niti u skladu s politikom Svjetske banke. Očekivani učinci na okoliš koji su bili predmet razmatranja lokalizirane su prirode te ga je primjerenije rješavati kroz ekološke dozvole, građevinske ugovore, inženjerski stručni nadzor gradilišta, putem lokalnih i regionalnih, općinskih zahtjeva, zahtjeva, uvjeta i odluka nadležnih institcija za kulturnu baštinu, nadzorom JPP-a i dobrim građevinskim praksama. U slučaju politika Svjetske banke, procjena utjecaja na okoliš provest će se provedbom Okvira za upravljanje okolišem te Plana opravljanja okolištem i socijalnim pitanjima (PUOiS) / kontrolnih lista PUOiS-a za sve lokacije na kojima će se odvijati infrastrukturne intervencije ili građevinski radovi. Plan upravljanja kulturnim dobrom (PUKD) bit će pripremljen kao dio PUOiS ili kao samostalni dokument za sve lokacije i objekte koji spadaju pod taj tip zastite (arheološka zona, zaštita kulturnog nasljeđa, itd.).

Pitanja zaštite okoliša, koja će se razmotriti pomoću ovih instrumenata, uključuju osiguranje sigurnosti i pogodnosti lokacija za izgradnju, pravilno upravljanje otpadom i odlaganje građevinskog otpada (uključujući i azbest), pravilno postupanje s otpadnim vodama, kontrola prašine i buke, uklapanje projektiranja građevina u kulturno okruženje te procedure u svezi kulturne baštine/ slučajnih nalazišta. Okvir za upravljanje okolišem i socijalnim pitanjima (OUOD) za Projekt pripremljen je kao dio operativnih procedura i definira procedure dubinskog snimanja okoliša, prirodu PO ili PUOiS/kontrolnog popisa PUOiS-a koje je obavezno provesti za rekonstrukciju ili dogradnju ureda te primjer problema u svezi zaštite okoliša koji će bit razmatran kroz izdavanje dozvola, građenje, ugovaranje i radove na novim i/ili saniranim prostorima.

Ovim putem upućujemo poziv svim zainteresiranima za sudjelovanjem u javnim konzultacijama odnosno objavljivanju prijedloga Okvira za upravljanje okolišem i socijalnim pitanjima u Dodatnom financiranju Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije. U nastavku se nalazi prijedlog Okvira za upravljanje okolišem i socijalnim pitanjima na hrvatskom i engleskom jeziku. Dokument je dostupan i u analognom (papirnatom) obliku u Jedinici za provedbu IISZA Projekta, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb.

Pisani komentari javnosti mogu se dostaviti unutar 2 tjedna od objave dokumenta (20. siječnja 2020.) do 4. veljače 2020. Komentari se mogu dostaviti u pisanom obliku poštom na adresu: Jedinica za provedbu IISZA Projekta, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na adresu: ured@zikprojekt.hr.
Na sve komentare bit će odgovoreno te će oni relevantni biti reflektirani u završnoj verziji OUOiS (koja će biti objavljena nakon konzultacija također na stranicama Projekta). Okvir upravljanja okolišem bit će valjan tek kada uključuje zapisnik o održanim konzultacijama.

Okvir za upravljanje okolišem i socijalnim pitanjima (pdf)
Environmental and Social Management Framework (pdf)