Prijava u ZIS OSS

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra jedna je od značajnijih i zahtjevnijih aktivnosti koju su Ministarstvo pravosuđa i uprave i Državna geodetska uprava proveli u okviru Nacionalnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra – Uređena zemlja.

Dio ZIS-a je „One-Stop-Shop“ (OSS) – jedinstveno poslužno mjesto za pristup podacima zemljišne knjige i katastra.

Putem OSS-a i sustava e-Građani možete elektroničkim putem podnijeti zahtjev, odnosno bez odlaska u katastarski ured ili zemljišnoknjižni odjel preuzeti kopiju katastarskog plana, prijepis/izvod iz posjedovnog lista, zemljišnoknjižni izvadak i izvadak iz Baze zemljišnih podataka.

PRIJAVA U ZIS OSS