Uspostava ZIS-a

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS)


Od 21. studenoga 2016. ZIS je u punom produkcijskom radu u svih 107 zemljišnoknjižnih odjela i u 113 katastarskih ureda u Hrvatskoj.
 
Započinjanjem produkcije ZIS-a u katastarskim uredima stavljaju se u službenu uporabu digitalni katastarski planovi u novom službenom geodetskom datumu i kartografskoj projekciji – HTRS96/TM.

Koordinacija i upravljanje ZIS-om

Odluka Vlade RH o koordinaciji i upravljanju ZIS-om

Odluka o imenovanju Koordinatora za ZIS iz MP-a

Odluka o imenovanju Koordinatora za ZIS iz DGU-a

Rješenje o razrješenju i imenovanju Voditelja ZIS-a

Što je ZIS? 

Jedan od ključnih ciljeva Nacionalnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra “Uređena zemlja” je stvoriti Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), odnosno uspostaviti jedinstvenu bazu podataka katastra i zemljišne knjige i jedinstvenu aplikaciju za vođenje i održavanje navedenih podataka. To će korisnicima donijeti mnoge koristi - vrijeme potrebno za pristup podacima i uknjižbu bit će znatno skraćeno, a građani će na jednom mjestu moći vidjeti vlasničku strukturu nekretnine i njen smještaj u prostoru te brojne druge funkcionalnosti. Ovaj je sustav stoga jedna od ključnih poluga izgradnje e-Hrvatske i razvoja poduzetništva i osiguranja povjerenja građana u registre.

Što su očekivane koristi «ZISa»?

Uspostavom ZISa će se:
- ubrzati registracija nekretnina kako u katastarskom, tako i u zemljišnoknjižnom sustavu
- podići razina pravne sigurnosti u prometu nekretnina
- racionalizirati oba sustava i pojednostaviti poslovni procesi 
- osigurati da se usklađeni podaci iz dvaju sustava više ne razilaze
- poboljšati odnosi s korisnicima te brzina i kvaliteta pružanja usluga

Partneri na uspostavi ZIS-a:

Ministarstvo pravosuđa i uprave i Državna geodetska uprava

Dobavljači na uspostavi ZISa:

APIS IT d.o.o. 
- osigurava smještaj, sigurnost, nadzor i održavanje sustava

APIS IT osigurava smještaj i integraciju ZISa u infrastrukturno okruženje APIS IT-a, a sustav je udomljen u okruženju visoke razine informacijske sigurnosti. 

Combis d.o.o. - osigurava potreban hardver, standardan softver i podršku u tom dijelu 

Combis je dobavio i instalirao hardversko-softversku osnovu, odnosno tehnološku platformu za ZIS, te pružio edukaciju za rad sa standardnim softverom i trogodišnje održavanje - podršku za hardver i standardni softver.

Konzorcij Ericsson Nikola Tesla (Hrvatska) – IGEA (Slovenija) i CLC (Austrija) – osiguravaju ZIS programsko rješenje (aplikaciju)

Konzorcij kreira programsko rješenje (aplikaciju) koje zamjenjuje sve postojeće lokalne sustave i baze podataka u zemljišnoknjižnim odjelima i katastarskim uredima te uspostavlja ZIS. Sa stajališta arhitekture, funkcionalnosti i podataka ZIS osigurava: 
  • sofisticirani sustav za administraciju i sigurnost
  • automatsku podršku za provođenje procesa i zadataka
  • potpuno održavanje baze podataka (alfanumeričke i grafičke podatke)
  • aplikaciju za fleksibilno izvještavanje o podacima katastra i zemljišnih knjiga 

Koraci do uspostave ZISa:
 
  izrada Strategije ZIS-a
  zaključak Vlade RH o smještaju ZIS-a u APIS IT
  ugovaranje dobavljača za razvoj ZIS-a i opremu
  instalacija opreme u APIS IT
  instalacija i testiranje 5 iteracija
  pilotiranje aplikacije na lokacijama Zadar i Požega
  operativno prihvaćanje ZIS-a 
  nadogradnja aplikacije „one-stop shop“ mogućnostima (napredne mogućnosti komuniciranja sa sustavom za ključne korisnike i građanstvo)
  širenje ZIS-a na sve ZKO i katastarske urede
  nadogradnja ZIS-a dodatnim funkcionalnostima