Sustav digitalnih geodetskih elaborata SDGE

 Od 1. rujna 2018. godine, Državna geodetska uprava omogućila je korištenje Sustava digitalnih geodetskih elaborata (SDGE).

SDGE je cjelovito aplikativno rješenje razvijeno u modernim Web tehnologijama sukladno načelima interoperabilnosti i otvorenosti koje ovlaštenim geodetskim izvoditeljima omogućava potpunu podršku za pripremu digitalnog geodetskog elaborata (DGE) prateći cjelokupan proces od preuzimanja podataka početnog stanja u digitalnom GML formatu, pripreme i izrade geodetskog elaborata u digitalnom obliku do predaje geodetskog elaborata u nadležni katastarski ured na pregled i potvrđivanje elektroničkim putem. SDGE je naprednim rješenjima povezan sa Zajedničkim informacijskim sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) i One Stop Shop (OSS) sustavom.

SDGE je dostupan na poveznici https://sdge.dgu.hr, a mogu ga koristiti sve fizičke ili pravne osobe koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova izdanu rješenjem Državne geodetske uprave (u daljnjem tekstu: ovlaštenici).

Za korištenje sustava ovlaštenici moraju sukladno Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (Narodne novine, broj 59/2018), podnijeti Zahtjev za odobravanje korisničkog imena i lozinke. O podnošenju zahtjeva i odobrenju izdavanja korisničkog imena i lozinke više možete pročitati na web stranicama Državne geodetske uprave www.dgu.gov.hr.

Sustav mogu koristiti i oni ovlaštenici koji nisu podnijeli zahtjev za odobravanje korisničkog imena i lozinke sukladno Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (Narodne novine, broj 59/2018). Njima je omogućena prijava u SDGE kao „gost“ u svrhu korištenja dijela SDGE za kontrolu kvalitete grafičkog dijela DGE. Za gost korisnika, korisničko ime i lozinka je „Gost“. Ovlaštenicima je omogućeno korištenje i funkcionalnosti konverzije GML u CAD koju će moći koristiti samostalno oni ovlaštenici koji su preuzeli korisničko ime i lozinku na temelju Zahtjeva za odobravanje korisničkog imena i lozinke.

GML će ovlaštenici koji su preuzeli korisničko ime i lozinku preuzimati samostalno s One Stop Shop (OSS) sustava. Poveznica za korištenje OSS-a za ovlaštenike je https://oss.uredjenazemlja.hr/private.

Sve navedeno kao i same funkcionalnosti SDGE i OSS-a objašnjeno je kroz dokumente koji se mogu preuzeti na web stranicama Državne geodetske uprave www.dgu.gov.hr.