Koje dokumente mogu preuzeti putem OSS-a?

 Putem OSS-a možete zatražiti i preuzeti:
- Zemljišnoknjižni izvadak
- Izvadak iz knjige položenih ugovora
- Kopiju katastarskog plana
- Izvod/prijepis iz posjedovnog lista
- Izvadak iz Baze zemljišnih podataka

Preko izbornika Moje nekretnine možete:
- prema OIB-u dobiti sve podatke o nekretninama u svom vlasništvu odnosno
- za nekretnine kojima nije pridružen OIB zatražiti upis istog, a kako biste imali uvid u sve svoje nekretnine.

Zemljišnoknjižni izvadak može se ishoditi neovisno o mjesnoj nadležnosti.

Slanje e-prijedloga za upis u zemljišnu knjigu i knjigu položenih ugovora putem OSS-a za vas mogu obaviti ovlašteni javni bilježnici ili odvjetnici.