Kontakt

Ministarstvo pravosuđa i uprave
Adresa: Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb
Upiti građanainfo@uredjenazemlja.hr 
https://mpu.gov.hr/
 
Državna geodetska uprava
Adresa: Gruška 20, 10 000 Zagreb
Upiti građana:info@uredjenazemlja.hr 
https://dgu.gov.hr