Izjava o pristupačnosti

Državna geodetska uprava nastoji svoje mrežne stranice/ i/ili mobilne aplikacije  učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. 12. 2016.).


Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Ministarstva pravosuđa i uprave i Državne geodetske uprave koje se nalazi na adresi http://www.uredjenazemlja.hr/.
 
STATUS USKLAĐENOSTI
 
 
Ova mrežna lokacija je djelomično usklađena sa Zakonom, zbog dolje navedenih nesukladnosti.
 
 
NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ
 
 
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećih razloga:
 • neusklađenost sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske
  • nije moguća promjena veličine slova bez gubitka okolnog teksta
  • ne postoji opcija promjene kontrasta na stranici
  • slike nemaju pridružen prikladni opis
  • video zapisi nemaju podnaslove na hrvatskom jeziku
  • nije omogućeno kretanje kroz sadržaj stranice i korištenje samo putem tipkovnice
Ministarstvo pravosuđa i uprave i Državna geodetska uprava rade na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  
 
 
Priprema ove Izjave o digitalnoj pristupačnosti
 
 
Ova Izjava pripremljena je dana 11. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti, koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
 
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ministarstvo pravosuđa i uprave i Državne geodetske uprave.
 
 
Povratne informacije i podaci za kontakt
 
 
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Državne geodetske uprave i Ministarstva pravosuđa i uprave koja je dostupa na poveznici http://www.uredjenazemlja.hr/. korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: ured@zikprojekt.hr  
 
 
Postupak praćenja provedbe propisa
 
 
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti, kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.