Okvir za upravljanje okolišem

OKVIR ZA UPRAVLJANJE OKOLIŠEM I SOCIJALNIM PITANJIMA (pdf) 

Nastavno na uspješnu suradnju u provedbi Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i katastra (2003. do 30. lipnja 2010.), koji je bio prepoznatljiv i kao okosnica Nacionalnog programa reforme zemljišne administracije „Uređena zemlja“, Međunarodna banka za obnovu i razvoj (Banka) odobrila je Republici Hrvatskoj (RH) Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IISZAProjekt) čiji je prvi dio financiranja kroz Zajam HR-8086 završio 31. prosinca 2018.

S obzirom na daljnje potrebe ostvarenja cilja modernizacije sustava zemljišne administracije kako bi se poboljšale državne usluge sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška, Međunarodna banka za obnovu i razvoj (Banka) odobrila je Republici Hrvatskoj (RH) sredstva za dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (DF IISZA Projekt), Zajam HR-8900 koji je ratificiran 19. prosinca 2018. (NN MU 1/2019).

Projektom upravljaju Ministarstvo pravosuđa (MP) i Državna geodetska uprava (DGU) te su obje institucije jednako odgovorne za njegovu provedbu. Sukladno Ugovoru o zajmu, Jedinica za provedbu projekta (JPP) odgovorna je za nabavu, financijsko upravljanje, isplate, praćenje i ocjenu te nadzire sukladnost mehanizama zaštite okoliša s nacionalnim i onima Svjetske banke u okviru Projekta IISZA.

Razvojni cilj Dodatnog financiranja Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IISZA Projekt) ostaje isti: modernizacija sustava zemljišne administracije u Republici Hrvatskoj kako bi se poboljšale usluge državnih tijela sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troškova.
Između ostalog ovim Projektom predviđene su i aktivnosti fizičkog ulaganja u radove rekonstrukcije i dogradnje Jašionice u ZK odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu, te radove rekonstrukcije zgrade bivšeg vojnog skladišta Matras u Gospiću za uspostavu središnje pismohrane zemljišnih knjiga Republike Hrvatske.

Građevinski radovi predloženi u okviru Dodatnog financiranja ne bi potaknuli punu Procjenu utjecaja na okoliš niti u skladu s hrvatskim zakonima, niti u skladu s politikom Svjetske banke. Očekivani učinci na okoliš koji su bili predmet razmatranja lokalizirane su prirode te ga je primjerenije rješavati kroz ekološke dozvole, građevinske ugovore, inženjerski stručni nadzor gradilišta, putem lokalnih i regionalnih, općinskih zahtjeva, zahtjeva, uvjeta i odluka nadležnih institcija za kulturnu baštinu, nadzorom JPP-a i dobrim građevinskim praksama. U slučaju politika Svjetske banke, procjena utjecaja na okoliš provest će se provedbom Okvira za upravljanje okolišem te Plana opravljanja okolištem i socijalnim pitanjima (PUOiS) / kontrolnih lista PUOiS-a za sve lokacije na kojima će se odvijati infrastrukturne intervencije ili građevinski radovi. Plan upravljanja kulturnim dobrom (PUKD) bit će pripremljen kao dio PUOiS ili kao samostalni dokument za sve lokacije i objekte koji spadaju pod taj tip zastite (arheološka zona, zaštita kulturnog nasljeđa, itd.).

Pitanja zaštite okoliša, koja će se razmotriti pomoću ovih instrumenata, uključuju osiguranje sigurnosti i pogodnosti lokacija za izgradnju, pravilno upravljanje otpadom i odlaganje građevinskog otpada (uključujući i azbest), pravilno postupanje s otpadnim vodama, kontrola prašine i buke, uklapanje projektiranja građevina u kulturno okruženje te procedure u svezi kulturne baštine/ slučajnih nalazišta. Okvir za upravljanje okolišem i socijalnim pitanjima (OUOD) za Projekt pripremljen je kao dio operativnih procedura i definira procedure dubinskog snimanja okoliša, prirodu PO ili PUOiS/kontrolnog popisa PUOiS-a koje je obavezno provesti za rekonstrukciju ili dogradnju ureda te primjer problema u svezi zaštite okoliša koji će bit razmatran kroz izdavanje dozvola, građenje, ugovaranje i radove na novim i/ili saniranim prostorima.

Javna rasprava o Okviru za upravljanje okolišem i socijalnim pitanjima održana je u razdoblju od 20. siječnja 2020. do 04. veljače 2020. Obavijest o javnoj raspravi objavljena je na mrežnim stranicama IISZA Projekta te na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa gdje je zainteresiranoj javnosti uz poziv na javne konzultacije bio dan na uvid i prijedlog Okvira. Uvid u prijedlog Okvira u papirnatom (analognom) obliku bio je dostupan i u Jedinici za provedbu IISZA Projekta, Ulica grada Vukovara 49 10000. Prijedlog Okvira za upravljanje okolišem i socijalnim pitanjima prikazan je na hrvatskom i engleskom jeziku. Komentari su se mogli dostaviti u pisanom obliku poštom na adresu: Jedinica za provedbu IISZA Projekta, Ulica grada Vukovara 49, 10000. ili elektroničkom poštom na adresu: ured@zikprojekt.hr.

Tijekom javne rasprave nisu upisane nikakve primjedbe, prijedlozi ili pisana mišljenja.

Zapisnik o održanim konzultacijama izrađen je nakon 04.veljače 2020. kada je istekao period javnih konzultacija.

Okvir za upravljanje okolišem i socijalnim pitanjima (pdf)
Environmental and Social Management Framework (pdf)