"ONE STOP SHOP" sustav

OSS je omogućio korisnicima da preko sustava e-Građani elektroničkim putem podnesu zahtjev odnosno da bez dolaska u katastarski ured ili zemljišnoknjižni odjel preuzmu kopiju katastarskog plana, prijepis/izvod iz posjedovnog lista, zemljišnoknjižni izvadak i izvadak iz Baze zemljišnih podataka.

Pri podnošenju zahtjeva korisnik kartičnim plaćanjem podmiruje upravne odnosno sudske pristojbe (uvećane za iznos provizije koju naplaćuje kartična kuća) koje sustav izračunava automatski i u elektronički sandučić dobiva javne isprave potpisane elektroničkim potpisom na koji je dodatno otisnut QR kôd i kôd za provjeru vjerodostojnosti dokumenta. Ovako izdana javna isprava ima pravnu valjanost kao i isprava na papiru ovjerena pečatom i potpisom službene osobe. Jednim zahtjevom može se tražiti više različitih javnih isprava iz različitih katastarskih ureda ili zemljišnoknjižnih odjela.

Za izdavanje gore navedenih javnih isprava naplaćuje se zakonom propisana upravna ili sudska pristojba. Ako podnositelj zahtjeva za izdavanje javnih isprava ima zakonske osnove za oslobođenje od naplate upravnih ili sudskih pristojbi, zahtjev za izdavanje javnih isprava katastra treba se predati u nadležni katastarski ured. Za izdavanje zemljišnoknjižnog izvatka, zahtjev se predaje u bilo kojem zemljišnoknjižnom odjelu.

Javne isprave za koje se zahtjevi zaprimaju i obrađuju u OSS-u dostavljaju se korisniku u elektronički sandučić bez pripreme i obrade zahtjeva od strane državnih službenika te bez troška isporuke i ispisa na papiru. Za tako pripremljene katastarske zahtjeve i izdane javne isprave nije predviđena naknada uporabe podataka sukladno Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (Narodne novine, broj 59/2018).

Osim lakšeg preuzimanja podataka, OSS olakšava i upis nekretnina u zemljišnu knjigu. Tako na temelju kupoprodajnog ugovora ili neke druge isprave koja je temelj stjecanja vlasništva na nekretnini odvjetnici i javni bilježnici putem OSS-a, uz propisanu naknadu, prijedlog za upis nekretnine mogu podnijeti elektroničkim putem.

Pristup OSS-u moguć je preko linka http://oss.uredjenazemlja.hr