Otvorena zgrada Područnog ureda za katastar Državne geodetske uprave u Šibeniku