Puštanje u primjenu elektroničkog podnošenja zahtjeva i izdavanja katastarskih podataka putem OSS-a i sustava e-Građani

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, mr. sc. Andrej  Plenković je uz prisustvo ravnatelja Državne geodetske uprave gospodina dr. sc. Damira Šanteka, dipl. ing.geod i prisustvo ministra graditeljstva i prostornog uređenja gospodina Lovre Kušćevića dipl.iur. te ministra pravosuđa gospodina Ante Šprlje dipl. iur. u prostorijama Državne geodetske uprave obilježio dovršetak aktivnosti na uspostavi Zajedničkog informacijskog sustava katastra i zemljišnih knjiga (ZIS-a), te njegovog podsustava One Stop Shopa (OSS-a) i klikom na aplikaciju One Stop Shopa kupio prvu kopiju katastarskog plana i posjedovni list elektroničkim putem i na taj način pustio u službenu uporabu e-Katastar.Pristup katastarskim podacima elektroničkim putem ostvaruje se putem OSS-a - Jedinstvenog poslužnog mjesta zemljišnih knjiga i katastra (oss.uredjenazemlja.hr) i putem sustava e-Građani. Državan geodetska uprava omogućila je da se od 3. ožujka 2017. godine putem OSS-a i prijavom kroz sustav e-Građani elektroničkim putem može podnijeti zahtjev i da se bez dolaska u katastarske urede mogu preuzeti sljedeće javne isprave:

  • kopija katastarskog plana
  • prijepis/izvod iz posjedovnog lista
  • izvadak iz Baze zemljišnih podataka.

Pri podnošenju zahtjeva korisnik kartičnim plaćanjem odmah podmiruje puni iznos upravnih pristojbi (uvećan za iznos provizije koju naplaćuje kartična kuća) koje sustav izračunava automatski i u elektronički sandučić dobiva javne isprave potpisane elektroničkim potpisom na koji je dodatno otisnut QR kod i kod za provjeru istinitosti dokumenta. Ovako izdana javna isprava ima pravnu valjanost kao i isprava na papiru ovjerovljena pečatom i potpisom službene osobe. Jednim zahtjevom može se tražiti više različitih javnih isprava iz različitih katastarskih ureda.