Tijela nadležna za provedbu projekta

Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije
Koordinacijski odbor
Koordinatori komponenti projekta za MP i DGU
Jedinica za provedbu projekta

Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra 

Institucijsko okruženje projekta bilo je organizirano na tri razine:

Koordinacijski odbor projekta osiguravao je smjer i vođenje projekta .
Jedinica za provedbu projekta (PIU), koji je koordinirao i provodio većinu projektnih aktivnosti, a isto tako bio odgovoran za njihovo obavljanje i nadzor.
Institucijski timovi u Ministarstvu pravosuđa i Državnoj geodetskoj upravi bili su odgovorni za osiguravanje kvalitete u sklopu projekta, pregled i odobrenje opsega posla za aktivnosti koje su se obavljale u sklopu projekta i nadzora Jedinice za provedbu projekta.