Tijela nadležna za provedbu projekta

Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije
Koordinacijski odbor
Jedinica za provedbu projekta