Koordinacijski odbor

Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije

Koordinacijski odbor (KO) projekta ima zadaću osigurati vođenje Projekta, donošenje ključnih odluka Projekta i osigurati donošenje ključnih odluka institucija, nadzirati provedbu Projekta te rad Jedinice za provedbu projekta (JPP), putem JPP izvještavati o provedbi projekta nadležne institucije i Vladu RH te uređivati druga pitanja bitna za provedbu Projekta.

Supredsjedatelji KO-a su državni tajnik Ministarstva pravosuđa (MP) i ravnatelj Državne geodetske uprave (DGU). Voditelj projekta obavlja poslove tajnika KO-a.

Članovi Koordinacijskog odbora:

Damir Šantek, ravnatelj Državne geodetske uprave

državni tajnik Ministarstva pravosuđa

Milan Rezo, pomoćnik ministra graditeljstva i prostornog uređenja

Mirela Fučkar, voditeljica Službe za zemljišnoknjižno pravo Ministarstva pravosuđa

Antonio Šustić, načelnik Sektora za katastarski sustav Državne geodetske uprave

Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda RH

Jadranka Hajdinjak, voditeljica Odjela za međunarodne financijske institucije Ministarstva financija