Koordinacijski odbor

Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije

Koordinacijski odbor (KO) projekta ima zadaću osigurati vođenje Projekta, donošenje ključnih odluka Projekta i osigurati donošenje ključnih odluka institucija, nadzirati provedbu Projekta te rad Jedinice za provedbu projekta (JPP), putem JPP izvještavati o provedbi projekta nadležne institucije i Vladu RH te uređivati druga pitanja bitna za provedbu Projekta.

Supredsjedatelji KO-a su pomoćnica ministra pravosuđa i uprave (MPU) i ravnatelj Državne geodetske uprave (DGU). Voditelj projekta obavlja poslove tajnika KO-a.