Jedinica za provedbu projekta

Adresa:
Ulica grada Vukovara 49
10000 Zagreb
e-mail: ured@zikprojekt.hr
Telefon: 01/4886 222
Faks: 01/4886 223

Za neposrednu provedbu Projekta uspostavljena je Jedinica za provedbu projekta (JPP).  U JPP su zaposleni ugovorno angažirani savjetnici. JPP je za svoj rad odgovoran KO-u, a za pojedine komponente projekta i koordinatorima imenovanima za te komponente. JPP je odgovoran za nabavu, financijsko upravljanje, isplate, praćenje i ocjenu i sukladnost zaštitnih mehanizama u okviru Projekta.