O katastru i zemljišnim knjigama

Katastar
Republika Hrvatska provodi opsežna sustavna mjerenja nekretnina, pa je nužno da vi, u dogovoru s vlasnicima vama susjednih nekretnina, obilježite njihove granice vidljivim trajnim oznakama.
Na područjima na kojima se ne provode sustavna mjerenja na raspolaganju vam stoje ovlaštene geodetske tvrtke.
Katastarski uredi zaduženi su za vođenje evidencije u kojoj se pohranjuju opisi vaših nekretnina.
Katastarska evidencija je javna i svatko može zahtijevati uvid u nju.
Pisani podaci katastra dostupni su i putem interneta. Sve potrebne informacije o ovlaštenim geodetskim tvrtkama, katastarskim uredima i stanju pisanih podataka katastra možete pronaći na web stranicama http://www.dgu.hr/ i http://www.katastar.hr/

Zemljišne knjige
Za vođenje zemljišnih knjiga nadležan je zemljišnoknjižni sud.
Postupak upisa u zemljišnu knjigu pokreće se na prijedlog stranke, a sud odlučuje bez rasprave i saslušanja stranaka.
Kupnjom nekretnine i potpisivanjem kupoprodajnog ugovora ne stječe se automatizmom pravo vlasništva. Potrebno je upisati svoje pravo u zemljišne knjige. Prema stanju zemljišne knjige prethodno utvrdite koje sve isprave trebate dostaviti zemljišnoknjižnom sudu radi upisa svojih prava u zemljišne knjige.
Pri svakoj kupnji nekretnine podnesite prijedlog za upis u zemljišnu knjigu s potrebnim ispravama. Upisom u zemljišne knjige stječete pravo vlasništva.
Odluka suda temelji se na utvrđenom stanju u zemljišnoj knjizi u trenutku podnošenja prijedloga i isprava koje su stranke priložile i na temelju kojih predlažu upis prava u zemljišne knjige.
Isprave o kupnji nekretnina i stjecanju drugih stvarnih prava moraju biti sastavljene sukladno zakonskim propisima.
Svatko može zahtijevati uvid u zemljišnu knjigu u nazočnosti voditelja zemljišnih knjiga i iz nje dobiti izvadak, ispise i prijepise.
Zemljišnoknjižni odjeli na općinskim sudovima rade svaki radni dan.
Sve potrebne informacije možete pronaći na web stranici http://www.pravosudje.hr/ te na web stranicama općinskih sudova.