10 milijunti upit na www.katastar.hr

Tijekom jučerašnjeg dana zabilježen je desetmilijunti upit, odnosno pretraga podataka na online pregledniku katastarskih podataka, www.katastar.hr. G. Damir Herceg iz Oroslavlja koji je spomenutu pretragu napravio Državna geodetska uprava je tom prigodom nagradila GPS uređajem.

Deset milijuna upita u nepune 2 godine dana postojanja ovog preglednika predstavlja izniman uspjeh koji zajedno s godišnje milijun izdanih ispisa iz katastarskog operata i kopija katastarskih planova svjedoči o vrlo aktivnom tržištu nekretnina u Hrvatskoj. Nadalje, ovakav rezultat govori i o povjerenju korisnika u ovaj sustav čiji je značaj i korisnost prepoznala i Svjetska banka koja online pretraživanje zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka u Hrvatskoj ističe kao pozitivan primjer prakse u svijetu.

Preglednik www.katastar.hr dio je strategije Vlade Republike Hrvatske o razvoju i uspostavi e-informacijskih servisa s ciljem ubrzane i lakše komunikacije građana i poduzetnika s tijelima državne uprave. Ovaj preglednik omogućuje uvid u bazu katastarskih podataka Hrvatske (koja sadrži više od 14 milijuna upisanih katastarskih čestica) i predstavlja najpotpuniju bazu podataka o stanju prostora u državi. Uspostavljen je s ciljem doprinosa reformi zemljišne administracije, preglednik www.katastar.hr donosi mnoge koristi građanima i pravnim subjektima poput transparentnog prikaza podataka, trenutačnog i olakšanog uvida u katastarske podatke bez naknade, itd.

Tijekom jeseni bit će pušten u rad još jedan online preglednik naziva Geoportal koji omogućuje pristup grafičkim prostornim podacima RH koji uključuje katastarske planove, digitalne ortofoto karte i topografske karte. Geoportal se smatra svojevrsnom „nadogradnjom“ ovog preglednika jer će alfanumeričkim podacima pridružiti i grafički podaci.

„Ovoliki interes korisnika našeg preglednika postignut je zahvaljujući aktivnom radu svih sudionika na ovome projektu, pravovremenom i kontinuiranom ažuriranju podataka i samoj činjenici da je tržište nekretnina u RH u stalnom rastu. Uložen napor u uspostavu i ažuriranje e-katastra u potpunosti je opravdao postavljena očekivanja. Sljedeći korak je skorašnje pokretanje Geoportala – servisa koji će dodatno unaprijediti mogućnost online pretrage prostornih podataka čime nastavljamo zadovoljavati rastuće potrebe građana i gospodarstva za kvalitetnim i ažurnim prostornim podacima." ističe prof.dr.sc. Željko Bačić, ravnatelj Državne geodetske uprave.