7. Donatorska konferencija o zemljišnoj administraciji u RH

U Zagrebu u hotelu Westin, 23. ožujka 2007., održana je 7. Donatorska konferencija, koju tradicionalno organiziraju Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava uz pomoć Jedinice za provedbu projekta sređivanja zemljišnih knjiga i katastra. Cilj konferencije je prikazati rezultate relevantnih projekata i informirati donatore i zainteresiranu javnost o sveukupnim aktivnostima modernizacije zemljišne administracije u RH.

Na konferenciji je prisustvovalo 65 sudionika iz 10 zemalja, uz predstavnike Svjetske banke, Europske komisije i naravno Hrvatske.

Konferenciju je otvorio g. Boris Koketi, pomoćnik ministrice pravosuđa koji je u uvodnom dijelu i prezentirao status reforme zemljišnih knjiga. Uz pozdravne riječi g. Davora Mrduljaša, tajnika MZOPUiG, predstavnika Svjetske banke i Europske komisije, o novom Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina govorio je ravnatelj prof.dr.sc.Željko Bačić.

Sve prezentacije s konferencije se mogu pronaći dolje:

STATUS PROJEKTA SREĐIVANJA ZK I KATASTRA & ILAS PROJEKT
Sanja Vurin (PIU): Izvješće o provedbi projekta
Igor Kreitmeyer (PIU): Istraživanje zadovoljstva korisnika
Marinko Bosiljevac (DGU): PHARE 2005 ILAS Projekt
BILATERALNI PROJEKTI
Branka Barišić (DGU): Pilot Projekt Pomorsko dobro
Helge Onsrud (NOR) & Tomislav Bašić (HGI): CRONO GIP III & IV Projekti
Bengt Andersson (SWE): Projekt izgradnje kapaciteta – 3. faza
Bernd Leonard (GER) & Damir Pahić (DGU): “Zemljišna administracija”- završna faza"Katastarska ispostava za pružanje usluga ( KIPU)“
MEĐUINSTITUCIJSKI PROJEKTI
Irena Magdić (DGU): Ministarstvo kulture – DGU Projekt izrade prostornih podloga i uspostave geoinformacijskih sustava  za Nacionalne parkove i Registar kulturnih dobara
Zoran Avramović (MP): Reforma zemljišnih knjiga i status nekretnina u vlasništvu RH
Antonio Šustić (DGU): Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka – DGU Projekt registracije obnovljenih kuća na području Vukovara i Knina