Procjena potreba obuke i provjere vještina DGU i MP

U sklopu Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i katastra provodi se aktivnost procjene potreba obuke i provjere vještina, čiji rezultati će biti osnova za unapređenje trening procesa kao i za ažuriranje ciljeva i planiranih aktivnosti vezanih za edukaciju i stručno usavršavanje Državne geodetske uprave i Ministarstva pravosuđa.

Za potrebe evaluacije dosadašnjih programa edukacije i procjene budućih obrazovnih potreba korištene su metode intervjua i anketnih upitnika. Istovremeno sa provođenjem intervjua ključnih osoba, odaslano je 309 anketnih upitnika na odabranom uzorku koji uključuje službenike Središnjeg ureda i 10 Područnih ureda za katastar.

Upitnici adresiraju isključivo organizacijska pitanja i namjera je prepoznati potrebne tzv. „meke” vještine (eng. Soft Skills), a glavni cilj intervjua ključnih osoba u sustavu Državne geodetske uprave je prepoznati tehnička i profesionalna znanja i vještine koje voditelj i djelatnici trebaju danas i koje ćete trebati u slijedećih dvije do pet godina. Rezultati aktivnosti biti će dostupni krajem veljače 2007. i na temelju njih će se dopuniti plan edukacije i stručnog usavršavanja Državne geodetske uprave.

Na 27. sjednici Koordinacijskog odbora Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i katastra održanom 19. siječnja 2007. g. usvojen je Trening plan DGU i MP.

Okvirni sadržaj ovoga dokumenta definiran je petogodišnjim trening planom koji je sastavni dio Plana provedbe Projekta (PIP), a temelji se na dosadašnjim potrebama institucija korisnica zajma kao i rezultatima ispitivanja potreba za treningom provedenih tijekom 2003. godine. Slijedom navedenog definirani su glavni prioriteti vezani za potrebe djelatnika MP i DGU usmjerenih na trening i razvoj.

Trening plan opisuje i definira trening programe i ciljeve za DGU i MP koji se financiraju sredstvima Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i katastra. Ovaj plan sadržava i sažima informacije o već ugovorenim trening aktivnostima te glavnim trening aktivnostima koje je potrebno ugovoriti u 2007. godini.