Zapisnik s otvaranja ponuda ZIS

Izvadak iz zapisnika s otvaranja ponuda Jednostupanjsko nadmetanje:

Dobavljanje i instalacija Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra i Bazu zemljišnih podataka, br.: MOJ-SGA/C/ICB-1ST/06/01

 

Republika Hrvatska primila je zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i katastra. Projekt provode Ministarstvo pravosuđa (MP) i Državna geodetska uprava (DGU), a dio sredstava tog zajma namjeravaju utrošiti za isplate prema ugovoru koji će se zaključiti za Dobavljanje i instalaciju Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra i Bazu zemljišnih podataka, br.: MOJ-SGA/C/ICB-1ST/06/01.

 

Poziv na natječaj objavljen je u Večernjem listu 24. listopada 2006., Narodnim novinama 25. listopada 2006., u UN Development Business on-line 25. listopada, 2006. i dgMarket on-line 24. listopada, 2006.Rok za podnošenje ponuda bio je 30. siječnja 2007. u 11:00 sati. Javno otvaranje ponuda održano je istog dana u podrumskim prostorima Jedinice za provedbu projekta s početkom u 11:00 sati. Sedam (7) ponuđača dostavilo je svoje ponude prije isteka roka za dostavu ponuda.Sve ponude su pristigle propisno označene, zapečaćene i neoštećene. Svi ponuđači su dostavili traženi broj kopija ponude. Nije bilo "Povlačenja" ili "Modifikacija".

 

Izvadak iz formulara s javnog otvaranja vezano uz listu ponuđača koji su dostavili ponudu je sljedeći:

                                                                                                                               

1.        NESS Czech s.r.o. iz Češke

2.        Zajednički nastup: INFOTERRA LIMITED iz Velike Britanije Cosylab iz Slovenije i Land Registry iz Velike Britanije

3.        Zajednički nastup: Intergraph Polska iz Poljske, Intergraph CR iz Češke, MGGP S.A. iz Poljske i Geodetski zavod d.d. Osijek iz Hrvatske

4.        Zajednički nastup: IBM Croatia Ltd. iz Hrvatske i GISDATA d.o.o. iz Hrvatske

5.        Zajednički nastup: ERICSSON Nikola Tesla d.d. iz Hrvatske, IGEA d.o.o. iz Slovenije i Centre of Legal Competence Forschung & Consulting GmbH Vienna iz Austrije

6.        Zajednički nastup: Hewlett-Packard iz Rumunjske, Hewlett-Packard d.o.o. iz Hrvatske, Hewlett-Packard iz Poljske i Netherlands Cadastre (KADASTER) iz Nizozemske

7.        Zajednički nastup: Financijska agencija iz Hrvatske, Zavod za poslovna istraživanja iz Hrvatske, MIREO d.o.o. iz Hrvatske, KING ICT d.o.o. iz Hrvatske i GEOFOTO d.o.o. iz Hrvatske

 

Otvaranje ponuda završeno je u 12:20. Potpisani zapisnik s otvaranja ponuda poslan je ponuđačima koji su dostavili svoju ponudu.

 

Natječaj za Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra i Baza zemljišnih podataka (ZIS),

br.: MOJ-SGA/C/ICB-1ST/06/01

 

Glavna funkcija Sustava za koji se provodi natječaj jest: modernizirati i poboljšati trenutačno stanje zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka te poslovne procese Državne geodetske uprave (DGU) i Ministarstva pravosuđa / Zemljišne knjige (MP/ZK) u svezi s mnogim verzijama i varijantama lokalnih podataka i baza podataka.

 

Kratkoročno, krajnji će rezultat biti Aplikacija za Bazu zemljišnih podataka (BZP-A) koja će omogućiti funkcionalnost glede pristupa Bazi zemljišnih podataka (BZP). Baza zemljišnih podataka sadržavat će kombinaciju podataka (dio A, B i C Zemljišne knjige) koji nastaju u središnjim bazama podataka DGU-a i MP/ZK te će se učestalo ažurirati promjenama  proizvodnih informacija putem BZP-A. Nadalje, razvit će se Aplikacija za javnu Bazu zemljišnih podataka i Aplikacija za javne informacije (koja pruža javni, nadzirani pristup usklađenim podacima, a temelji se na Bazi zemljišnih podataka).

Dugoročno uspostavit će se potpuno novi sustav za katastar i zemljišne knjige, Zajednički informacijski sustav (ZIS), koji će zamijeniti sve lokalne sustave i baze podataka, spreman za budućnost u smislu arhitekture, funkcionalnosti i podataka, te koji će sadržavati komponente kao što su:

·          sofisticirani sustav administracije i sigurnosti,

·          automatizirana podrška za obavljanje procesa i zadataka (automatizirani radni postupak - workflow engine),

·          prozor za pružanje usluga na jednom mjestu ("One-Stop-Shop") za unutarnje i vanjske korisnike,

·          potpuno (alfanumeričko i geometrijsko) održavanje podataka, te

·          fleksibilni program za izvješćivanje za katastar i zemljišnu knjigu.

Baza zemljišnih podataka i Aplikacija za bazu zemljišnih podatka, zajedno s Bazom podataka digitalnih katastarskih planova i Aplikacijom bit će integralni dio Zajedničkog informacijskog sustava, a njihov će se rad temeljiti na sličnim modelima i sličnoj arhitekturi podataka.

Kao dio usluge ponuđača, osigurat će se obuka posebne grupe obučavatelja i ključnih  IT stručnjaka za upravljanje sustavom i aplikacijom te aktivnosti za korisničku podršku, zasnovano potpunoj sistemskoj dokumentaciji.

Preostali potrebni hardver i standardni softver za smještaj aplikacija i baza podataka u prostoru Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT d.o.o.) specificirat će se i nabaviti tijekom projekta, prema nadležnosti Jedinice za provedbu projekta.

 

Ponuđač treba ponuditi jamstveno razdoblje od 3 godine.

 

Sažetak svih zadataka traženih od dobavljača je kako slijedi:

 

·          dizajn i razvoj namjenskog softvera (uključujući reinženjering poslovnih procesa i isporuku licenci za bazu podataka i GIS)

·          obuka

·          instaliranje i integracija sustava (na zasebno nabavljenom hardveru)

·          održavanje tijekom 3 godine jamstva

·          migracija podataka

·          definiranje minimalnih zahtjeva za nabavu hardvera (koji garantira potrebne performanse ZIS-a)