Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava predstavili novosti u informativnoj kampanji nacionalnog programa „Uređena zemlja“

Zagreb, 30. svibnja 2008. – Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava na današnjoj su konferenciji za medije predstavili novosti u informativnoj kampanji nacionalnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra „Uređena zemlja“. 

Ministrica pravosuđa, Ana Lovrin i ravnatelj Državne geodetske uprave, prof. dr. sc. Željko Bačić tom su prigodom predstavili zajedničku brošuru o katastru i zemljišnim knjigama, publikaciju namijenjenoj općoj javnosti. Brošura, koja će biti dostupna u svakoj gruntovnici i katastarskom uredu u Hrvatskoj, ali i distribucijom kroz dnevni tisak 14.6. svim građanima. Brošura donosi mnoge korisne informacije te jednostavnim rječnikom objašnjava pojmove i postupke sustava registracije nekretnina i prava nad njima. Dodatno, građanima će u gruntovnicama na raspolaganju biti i letci Ministarstva pravosuđa o najčešćim tipovima uknjižbi.

S ciljem pružanja relevantnih informacija i ubrzanja rješavanja zemljišno-knjižnih predmeta, danas je u rad službeno pušten i Info-telefon Ministarstva pravosuđa na kojem će građani moći dobiti servisne informacije o zemljišnim knjigama. Info-telefon neće pružati pravne savjete obzirom na činjenicu da je bez uvida u dokumentaciju upitna ispravnost informacije, a istovremeno za pravne savjete postoje za to ovlaštene osobe (odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci,…). Drugim riječima, pozivom na telefonski broj 062 72 72 73 građani će po najjeftinijoj tarifi (28 lipa / minuti) moći saznati status njihovog predmeta, visinu propisanih tarifa, dobiti pomoć u pretrazi zemljišne knjige na Internetu, dobiti adrese i kontakt informacije pojedine gruntovnice, ali i saznati koje dokumente trebaju dostaviti sudu obzirom na njihov predmet. 

Nadalje, ministrica Lovrin najavila je i poseban pilot-projekt besplatne pravne pomoći za građane slabijeg imovinskog stanja u postupku uknjižbe prava vlasništva i ostvarivanja ostalih stvarnih prava na njihovim nekretninama. Projekt, od iznimnog značenja kako za građane tako i za samo ministarstvo, osmišljen je s ciljem da se socijalno najosjetljivijem dijelu građana pruži efikasna potpora u ostvarivanju prava vlasništva ili drugih stvarnih prava. Ovaj projekt ne podrazumijeva usluge zastupanja građana pred sudovima i drugim državnim tijelima, već se odnosi usluge poput proučavanja pravne dimenzije određenog problema, pružanja usmenih i pisanih pravnih savjeta, pribavljanja potrebne dokumentacije i sl. Pravo na besplatnu pravnu pomoć tijekom provedbe ovog pilot-projekta imat će sljedeće grupe građana:
- građani koji primaju (ili su podobni za primanje) nekog oblika socijalne pomoći,
- građani koji polažu prava na samo jednu nekretninu koja se nalazi na području grada Zagreba
- traženo pravo na nekretnini ne smije prelaziti 400.000,00 kn

Pilot-projekt u trajanju od šest mjeseci s radom započinje 2. lipnja ove godine, a usluge besplatne pravne pomoći pružat će pravni savjetnik i odvjetnik Petar Petrić, koji je odabran putem javnog natječaja Ministarstva pravosuđa. 

Prof. dr.sc. Željko Bačić nadovezao se na riječ gđe. ministrice te istaknuo da su prezentirani proizvodi napravljeni sa željom da se približimo građanima i njihovim potrebama. Brošura je tiskana u milijun primjeraka jer nam je cilj doprijeti do svakog nositelja prava na nekretninama, a pri tom smo također vodili brigu da određenu količinu distribuiramo i našim iseljenicima preko konzularnih predstavništava, kako bi i oni bili informirani o tome jer se nerijetko susreću s nedoumicama u kontaktu s nama pri sređivanju katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja.