Svjetska banka uz Uređenu zemlju još godinu dana!

Zbog pooštrenih mjera Svjetske banke u vezi s produljenjima dugogodišnjih projekata mnogi projekti u regiji su zatvoreni, a zbog postignutih rezultata i iskazane snažne političke volje, Uređena zemlja je dobila jednogodišnje produljenje.
Odobrena godina potrebna je za uspostavu Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) i uspješno pilotiranje integriranog sustava i održavanje usklađenih podataka na dvije lokacije (Zadar i Požega), što je ključ za efikasnu zemljišnu upravu i doprinos razvoju učinkovitog tržišta nekretnina.
Pored ZISa, potrebno je intenzivirati aktivnosti izlaganja podataka katastarskih izmjera i obnove zemljišnih knjiga, dovršiti ugovorene programe edukacija, vektorizacije katastarskih planova i izraditi Analizu utjecaja Projekta na tržište nekretnina, Analizu utjecaja katastarskih izmjera na ekonomski rast jedinica lokalne samouprave te ponoviti Analizu zadovoljstva korisnika usluga.
Početkom svake godine zanimljivo se osvrnuti na statističke pokazatelje koji ponekad najbolje govore o rezultatima koje su djelatnici katastara i gruntovnica postigli:

Indikatori

2004.2008.
% katastarskih općina sa vektoriziranim katastarskim planovima i vektorizacijom u tijeku 11,80%100%
% katastarskih općina s vektoriziranim katastarskim planovima u bazi podataka – u službenoj upotrebi 0%56%
Broj uknjiženih hipoteka35.30242.758
Broj dana za uknjižbu hipoteke u ZKO u cijeloj državi237
Broj dana za uknjižbu prava vlasništva u ZKO u cijeloj državi8878
Broj dana za uknjižbu prava vlasništva u ZKO u Zagrebu255194
% ZK uložaka digitaliziranih i verificiranih u državi1%52%
Broj ZK predmeta u radu (neriješeni) u RH 318.650105.123
Broj ZK predmeta u radu (neriješeni) u Zagrebu125.64031.228
Ukupan broj izdanih vlasničkih listova /izvadaka ZKO1.364.0351.751.873
Broj upita na e-katastar-7.213.411
Broj upita ne e-zemljišna knjiga-20.672.996
Detaljnije informacije možete pronaći na www.uredjenazemlja.hr ili 

vdovranic@pravosudje.hr ili igor.kreitmeyer@zikprojekt.hr