Svjetska banka uz Uređenu zemlju još šest mjeseci !

Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra produžen je do 30. lipnja 2010. godine do kada se očekuje puštanje u rad Zajedničkog informacijskog sustava (ZIS) na dvije pilot lokacije.Odobreno šestomjesečno vrijeme isključivo je povezano sa aktivnostima i zadacima koje je potrebno učiniti za dovršetak i uspostavu ZISa te uspješno pilotiranje integriranog sustava katastra i zemljišnih knjiga i održavanju usklađenih podataka, na dvije lokacije (Zadar i Požega), što je ključ za efikasnu zemljišnu upravu i doprinos razvoju učinkovitog tržišta nekretnina.

 Da podsjetimo, zbog relativno slabe realizacije ukupnog portfelja projekata Svjetske banke u RH, pooštrene su mjere Banke vezane za produljenja Projekata, mnogi projekti u RH su zatvoreni, a zbog uspješne provedbe i iskazane snažne političke volje (commitment and ownership), Uređena zemlja dobila je predmetno produljenje.

 Jedna od važnih aktivnosti u ovoj i sljedećoj godini povezana sa ZIS-om je svakako MATRA projekt nizozemske vlade pod nazivom „Razvoj Poslovnog plana za Zajednički informacijski sustav i implementacijsku podršku“.čiji je cilj izrada poslovnog plana unutar kojega je potrebno definirati 3 važna područja i to a) pitanja povezana sa tehničkim uslugama u sustavu upravljanja ZIS-om, b) pitanja odnosa DGU i MP u dijelu prava, nadležnosti, koordinacije i vođenja sustava te c) organizacijski i funkcionalni elementi buduće Direktne organizacije nadležne za uspješno funkcioniranje ZIS-a. 

 Nadalje Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU) objavila je najavu natječaja u okviru EU IPA 2008 sredstava za zajednički projekt MP i DGU pod nazivom „Izrada aplikacije One Stop Shop za Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra i konsolidacija podataka iz zemljišnih knjiga“. Svrha ovog ugovora je poboljšanje razine kvalitete i brzine pružanja usluga upisivanja u registar nekretnina ključnih sudionika i građana putem izrade aplikacije One Stop Shop kao dijela Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra. Određene aktivnosti potrebne za provedbu ovog projekta obuhvaćaju poboljšanje kvalitete podataka, dizajn, provedbu, koordinaciju, ocjenjivanje i uspostavljanje programa obuke za korištenje ZIS-a. U idućem periodu aktivnosti Jedinice uz spomenuto usmjerene su i na pripreme opsežne izvještajne dokumentacije i objedinjavanje postignutih rezultata Projekta kroz provedbu različitih analiza kao što su: Analizu utjecaja Projekta na tržište nekretnina, Analizu utjecaja katastarskih izmjera na ekonomski rast jedinica lokalne samouprave te ponoviti Analizu zadovoljstva korisnika naših usluga i provedbu Inventure vještina i procjena potreba izobrazbe za djelatnike DGU i MP.   

Igor Kreitmeyer i Mario Josić (Jedinica za provedbu projekta)