Svjetska banka odobrila je Predujam za pripremu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije

Međunarodna banka za obnovu i razvoj (Banka) odobrila je Republici Hrvatskoj (RH) Predujam za pripremu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije, u iznosu ne većem od 1.450.000 USD, kao podršku pripremi predloženog projekta čiji je cilj modernizacija sustava zemljišne administracije kako bi se poboljšale državne usluge sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška. Ministarstvo financija (MF) odobrilo je sredstva ovog Predujma za Ministarstvo pravosuđa (MP) i Državnu geodetsku upravu (DGU) koji će biti nositelji projekta i korisnici sredstava.

Banka je odobrila Predujam na osnovu zahtjeva MF-a, a sredstva Predujma koristiti će se za pripremu projekta za modernizaciju sustava zemljišne administracije. Zahtjev je utemeljen na dosadašnjoj uspješnoj suradnji i dovršenju Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i katastra (2003. do 30. lipnja 2010.), koji je prepoznatljiv i kao okosnica Nacionalnog programa reforme zemljišne administracije „Uređena zemlja“.

Rezultati reforme vidljivi su ponajviše u skraćenom vremenu rješavanja predmeta, smanjenju zaostataka i ubrzanju uknjižbe hipoteka te, ako pridodamo transparentnost osiguranu putem Internet preglednika e-zemljišna knjiga (više od 75 milijuna upita na bazu) i e- katastar (više od 30 milijuna upita na bazu), razvidan je izvanredan interes i potreba za ovom uslugom, kao i važnost moderne zemljišne administracije za građane i državu.

Danas je reforma sustava zemljišne administracije na pola puta, odnosno stvorene su pretpostavke za implementaciju efikasnog sustava registracije nekretnina, dovršen je Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), odnosno uspostavljena je jedinstvena baza podataka i aplikacija za vođenje i održavanje podataka katastra i zemljišne knjige. Iskustvo govori da zemlje, koje imaju implementirane IT sustave zemljišne administracije, u kratkom vremenu prelaze s financiranja iz državnog proračuna na samofinanciranje, što je svakako važna činjenica za zemlje u tranziciji, pa je u tom kontekstu i predložen novi projekt.

U sljedećoj fazi neophodno je implementirati ZIS na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske što će racionalizirati oba sustava i pojednostaviti poslovne procese. Takav sustav će građanima i korisnicima uštedjeti vrijeme i novac primjerice izdavanjem službenog izvatka elektronskim putem, ali i brojne druge funkcionalnosti. Ovaj je sustav stoga jedna od ključnih poluga izgradnje e-Hrvatske, razvoja poduzetništva i osiguranja povjerenja građana u registre. Stoga je potrebno osigurati punu upotrebu i funkcionalnost ZIS-a koji jamči efikasan i racionalan sustav registracije nekretnina, a njegovim povezivanjem s drugim registrima, sustavima i podsustavima u RH osigurat će se integrirani sustav zemljišne administracije koji će zadovoljavati potrebe javnog i privatnog sektora. U konačnici steći će se svi uvjeti da se registar nekretnina i upravljanje nekretninama svede na administrativno-informacijsku razinu.

U Strategiji partnerstva Svjetske banke u RH, koji je usvojila Vlada RH, Banka je prepoznala značaj reforme zemljišne administracije, posebice sa stajališta naznačenih komponenti, te je temeljem dosadašnjih rezultata i dalje spremna pružati podršku ovoj reformi u sklopu doprinosa jačanju pravosuđa i javne uprave.

Novi projekt predstavljat će nastavak Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i katastra i u okviru njega financirat će se aktivnosti predviđene akcijskim planovima jačanja sustava pravosuđa i osigurati kontinuitet reforme zemljišne administracije kao jedne od prioritetnih reformi u Republici Hrvatskoj.