Nadzorna misija Svjetske banke za procjenu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije

Nakon uspješnog dovršetka Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i katastra., Vlada Republike Hrvatske predložila je nasljedni Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IISZA Projekta) kako bi nastavila reformu sustava zemljišne administracije.Slijedom navedenog Misija Svjetske banke posjetila je Hrvatsku od 21. do 28. ožujka 2011. sa svrhom da procjeni predloženi Projekt.  Tijekom jednotjedne posijete Misija se sastala s predstavnicima Državne geodetske uprave (DGU), Ministarstva pravosuđa (MP), Ministarstva financija, Europske komisije i Jedinice za provedbu projekta. Članovi tima Svjetske banke posjetili su Zemljišnoknjižni odjel) Općinskog suda u Zadru te Područni ured za katastar u Zadru.

U timu Svjetske banke za procjenu IISZA Projekta bili su:
Victoria Stanley, voditeljica tima,
Kathrine Kelm, pravnica za z.k. pravo,
Gavin Adlington, stručnjak za zemljišnu administraciju,
Rumyana Tonchovska, IT stručnjakinja,
Vera Dugandzic , operativna savjetnica, Ured SB u Zagrebu,
Nataša Vetma , stručnjakinja za okoliš,
Irek Smolewski, stručnjak za nabavu.
Misija je ocijenila da je IISZA Projekt dobro pripremljen. Plan provedbe projekta pripremljen je zajedno sa svim aktivnostima i vremenskim rokovima, kao i međuovisnostima s ostalim izvorima financiranja (IPA). Dogovoren je vremenski okvir za nastavne korake:  

o         Pregovori zajma                                                      1-2. lipnja 2011.

o         Prezentacija Odboru Svjetske banke                      19. srpnja 2011.

o         Službeni početak                                                     listopad 2011. 

Predloženi IISZA Projekt imao bi kao razvojni cilj: modernizirati  sustav zemljišne administracije kako bi se poboljšalo pružanje usluga državnih tijela sa stanovišta učinkovitosti, transparentnosti i troškova i sadržavao bi četiri komponente:

Komponenta A. – Razvoj zemljišnoknjižnog sustava koji bi bio usmjeren na daljnje poboljšanje i automatizaciju sustava zemljišnoknjižne administracije koju vode općinski sudovi pod MP-om/Sektorom za zemljišnoknjižno pravo. Aktivnosti koje je potrebno financirati obuhvaćaju razvoj strategije zemljišnoknjižne administracije, skeniranje i digitalizaciju dokumenata zemljišnih knjiga, poboljšanje pravnog okvira i daljnje poboljšanje z.k. podataka za migraciju u ZIS. 

Komponenta B. – Modernizacija sustava prostornih informacija i katastra bila bi usmjerena na poboljšanje kvalitete i predstavljanje prostornih podataka kojima upravlja i koje održava DGU te provedbu nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP). Ova će komponenta pružati podršku DGU-u u njihovom restrukturiranju, uključujući i poboljšanje uredskog prostora u nekoliko područnih ureda i pripremu strategije za DGU; poboljšanje Geoportala te podršku digitalnom arhivu DGU-a i skeniranju katastarskih dokumenata.

Komponenta C. Poboljšanje digitalnih usluga podržalo bi daljnji razvoj Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) i dovršetak širenja ZIS-a na sve katastarske urede i zemljišnoknjižne odjele, migraciju podataka, obuku i hardver. Komponentom bi se podržala i uspostava strukture za dugoročno upravljanje radom ZIS-a i jačanje kapaciteta uključenih institucija; aktivnosti preoblikovanja listova digitalnih katastarskih planova u jedinstven, geo-referenciran katastarskih plan.  

Komponenta D. – Projektno upravljanje, poduka i informiranje javnosti.  Ova će komponenta podržati malu Jedinicu za provedbu projekta odgovornu za fiducijarne funkcije te praćenje i ocjenu. Ova će komponenta uključivati i sredstva za profesionalni razvoj i programe obuke za osoblje DGU-a i zemljišnih knjiga te za poboljšanje programa edukacije kako za geodetske, tako i za pravne fakultete da bi ih se što više približilo modernizaciji sustava zemljišne administracije. Ova bi komponenta također pružala podršku kampanjama osvješćivanja i informiranja javnosti u svezi uvođenja ZIS-a i poboljšanih usluga za građane.

Procijenjeni službeni početak IISZA Projekta planiran je za četvrti kvartal 2011. godine.