Pregovori za sklapanje Ugovora o zajmu za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije

U skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IISZA Projekt), od 26. svibnja 2011., ovlašteno izaslanstvo Republike Hrvatske pregovaralo je s predstavnicima Banke o Ugovoru o zajmu. Pregovori su održani u Uredu IBRD-a u Zagrebu putem video konferencije sa sjedištem Banke u Washingtonu D.C. te Uredom Banke u Sarajevu, 1. i 2. lipnja 2011. godine.

Izaslanstva su utvrdila da su ispunjeni svi ranije dogovoreni preduvjeti za pristupanje pregovorima.

Tijekom pregovora detaljno su razmatrani tekstovi svih pravnih dokumenata i prateće dokumentacije, sva pitanja od interesa za uspješnu provedbu projekta, te dogovoreni datumi i uvjeti za početak korištenja, povlačenje sredstava Zajma, kao i njegovu reviziju. Potvrđeni su i pokazatelji za praćenje projekta koji čine sastavni dio Ugovora o zajmu. Izaslanstvo RH potvrdilo je financijske uvjete Zajma i utvrdilo da će Zajam biti denominiran u eurima, s ročnošću od 20 godina i 4 godina počeka te modelom otplate u obrocima. Zajmoprimac je potvrdio da će unaprijed platiti pristupnu naknadu i to iz sredstava Zajma. Usuglašeni su i dogovoreni financijski uvjeti Ugovora o zajmu, uvjeti za stupanje na snagu, isplate, financijsko upravljanje, izvješćivanje i revizija, nabava, Datum zatvaranja projekta, retroaktivno financiranje i način objavljivanja informacija. Sklapanje Ugovora o zajmu za IISZA projekt predlaže se radi modernizacije sustava zemljišne administracije i upravljanja kako bi se poboljšale državne usluge sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troškova. 

Zajmoprimac:         Republika Hrvatska
Zajmodavac:Međunarodna banka za obnovu i razvoj
Iznos zajma:16.500.000,00 EUR
Namjena:modernizacija sustava zemljišne administracije
Provedbene institucije:Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava
Vrijeme provedbe: 4 godine

Na kraju pregovora ovlašteni predstavnici potpisali su Zapisnik koji sadrži pregled osnovnih tema o kojima se pregovaralo i koji odražava usuglašene stavove koji su uključeni u prijedlog teksta Ugovora o zajmu. Zapisnik o pregovorima potpisali su u ime Republike Hrvatske gospođa Barica Novosel, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa, dok je u ime Banke Zapisnik o pregovorima potpisao Hangjoo Hahm, područni voditelj Ureda Svjetske banke u Hrvatskoj.

Odobrenje zajma za IISZA Projekt od strane Odbora Banke predviđeno je na sjednici 19. srpnja 2011. godine, prije koje je potrebno Banci dostaviti suglasnost Vlade RH i odobrenje usuglašenih dokumenata koji su bili predmetom pregovora.