Ratificiran Ugovor o zajmu za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije postao efektivan

Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IISZA Projekt) se u okviru nacionalnog programa „Uređena zemlja” nadovezuje na uspješno izvedeni Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra, kojim su Državna geodetska uprava (DGU) i Ministarstvo pravosuđa (MP) sa svojim katastarskim uredima i zemljišnoknjižnim odjelima uspješno dovršili prvu fazu reforme zemljišne administracije.

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj potpisan je 17. kolovoza 2011. Ukupna procijenjena vrijednost IISZA Projekta iznosi 18,4 milijuna eura, od čega sredstva Zajma iznose 16,5 milijuna eura za razdoblje od četiri godine.

Cilj Projekta je modernizirati sustav zemljišne administracije i upravljanja kako bi se poboljšale državne usluge sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troškova.

Hrvatski sabor donio je na sjednici 21. listopada 2011. godine  Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije.

Odluku o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu potpisao je predsjednik Republike Hrvatske prof.dr sc. Ivo Josipović 26. listopada 2011., te je objavom u Narodnim novinama br. MU 13/2011 od 7. studenog 2011. stupio na snagu. Zakon je donesen nakon prikupljanja mišljenja relevantnih tijela državne uprave te saborskih odbora, a njegova svrha je da odredbe Ugovora o zajmu postanu dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.

Svjetska banka je "Izjavom o efektivnosti zajma" od 15. studenoga 2011. odredila početni datum Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IISZA Projekt), a planirano razdoblje trajanja projekta je 4 godine, tj. do studenog 2015. godine.

Projekt se sastoji od sljedećih dijelova:

Komponenta A: Razvoj zemljišnoknjižnog sustava usredotočit će se na daljnje pojednostavljivanje i automatizaciju sustava zemljišnih knjiga kojeg vode općinski sudovi pod MP-om, uključujući skeniranje arhiva zemljišnoknjižnih odjela i obnovu zemljišne knjige.

Komponenta B: Modernizacija sustava prostornih informacija i katastra bit će usmjerena na poboljšanje kvalitete i predstavljanje prostornih podataka kojima upravlja i koje održava DGU, te uključuje izgradnju Centra za skeniranje za digitalno arhiviranje katastarskih dokumenata, restrukturiranje područnih ureda DGU-a i modernizaciju katastarskog sustava.

Komponenta C: Poboljšanje digitalnih usluga podržat će razvoj i sustav širenja Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), zatim uspostavu trajne organizacijske strukture za dugoročno upravljanje radom ZIS-a i jačanje institucionalnih kapaciteta za upravljanje ZIS-om, kao i homogenizaciju katastarskih planova.

Komponenta D: Projektno upravljanje, poduka i informiranje javnosti podržat će Jedinicu za provedbu projekta, poduku u okviru Projekta, poboljšanje programa edukacije i kampanju informiranja javnosti u svezi reforme sustava zemljišnih knjiga i katastra.

 

Prepoznate su i komponente od posebnog interesa koje se financiraju uz potporu fondova Europske unije (EU), pa će kao što je to bilo i u dosadašnjem projektu, u novom Projektu biti korištena bespovratna sredstva Europske unije u procijenjenom iznosu od 10 milijuna eura, što će naslanjanjem na novi zajam Svjetske banke osigurati dostatna sredstva.