O Projektu

Što je «Uređena zemlja»? 
Vlada Republike Hrvatske je putem Ministarstva pravosuđa i uprave i Državne geodetske uprave 2003. godine pokrenula Nacionalni program sređivanja zemljišnih knjiga i katastra skraćenog naziva Uređena zemlja, u okviru kojeg je razvijen Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS).

Programom se ubrzala registracija nekretnina u katastarskom i zemljišnoknjižnom sustavu te se podigla razina pravne sigurnosti u prometu nekretninama. Dodatno, racionalizirana su oba sustava i pojednostavljeni poslovni procesi te je poboljšan odnos s korisnicima kroz uvođenje elektroničkih usluga, što je dovelo do unapređenja brzine i kvalitete pružanja usluga. 

Modernizacijom sustava katastra i zemljišnih knjiga omogućen je brži i jednostavniji postupak registracije nekretnina i prava na njima, a informacije iz katastra i zemljišnih knjiga dostupne su elektroničkim putem 24 sata dnevno.

Pored redovnih aktivnosti te brojnih bilateralnih projekata jedan od značajnijih dijelova reforme je Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra pokrenut 2003. godine, predviđenog trajanja 5 godina (do kraja 2008.g.), a s obzirom na važnost reforme i odlične rezultate bio je produljen do 30. lipnja 2010. godine. Projekt je bio pokrenut s osnovnim ciljem izgradnje učinkovitog sustava zemljišne uprave radi davanja doprinosa razvoju djelotvornog tržišta nekretnina. Projekt je financiran najvećim dijelom zajmom Svjetske banke, potom donacijama Europske unije i proračunskim sredstvima RH.

Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije
Reforma sustava zemljišne administracije se nastavlja, stvorene su pretpostavke za implementaciju efikasnog sustava registracije nekretnina, razvijen je Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), odnosno uspostavljena je jedinstvena baza podataka i aplikacija za vođenje i održavanje podataka katastra i zemljišne knjige. Svjetska banka i dalje pruža podršku ovoj važnoj reformi čiji je cilj modernizacija sustava zemljišne administracije kako bi se poboljšale državne usluge sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška. Pripremna faza projekta je započela  3. kolovoza 2010. i trajala je do 15. studenoga 2011. godine kada je zajam Svjetske banke broj 8086-HR postao efektivan čime je i započela glavan faza projekta. Aktivnosti financirane iz ovoga zajma dovršene su do 31. prosinca 2018.
S ciljem pružanja daljnje potpore projektu kao i njegovim glavnim ciljevima u sklopu novog zajma Svjetske banke broj 8900-HR tijekom 2018. godine osigurana su dodatna sredstva za nove aktivnosti modernizacijie hrvatskog sustava zemljišne administracije u korist građana, poduzetnika i državnih institucija. Novi zajam je postao efektivan 19. prosinca 2018. godine, a novi datum završetka projekta je 16. siječnja 2024. godine. 

Koja su tijela nadležna za provedbu Projekta?
Projekt zajedničkim naporima uspješno provode dva tijela državne uprave nadležna za registraciju nekretnina i prava na njima u Hrvatskoj:
  • Ministarstvo pravosuđa i uprave i općinski sudovi kroz 108 zemljišnoknjižnih odjela pri njima
  • Državna geodetska uprava nadležna, između ostalog, i za funkcioniranje katastarskog sustava (20 područnih ureda za katastar i pripadajuće 92 ispostave).
Za operativno provođenje projekta zaduženi su Jedinica za provedbu projekta i timovi iz oba tijela državne uprave.

Koji je osnovni rezultat „Uređene zemlje“?
Uspostava Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra jedna je od značajnijih i zahtjevnijih aktivnosti koju su Ministarstvo pravosuđa i uprave i Državna geodetska uprava proveli u okviru Nacionalnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra – Uređena zemlja.
Uspostavom ZIS-a stvoren je jedinstveni registar katastra i zemljišnih knjiga u kojem su sustavi međusobno povezani i razmjenjuju podatke vezane za nekretnine. Pojednostavljeno, uspostavljena je jedinstvena baza podataka i aplikacija za vođenje i održavanje podataka katastra i zemljišne knjige koja korisnicima donosi brojne koristi. Osim što je vrijeme potrebno za pristup podacima i uknjižbu znatno skraćeno, građani danas na jednom mjestu mogu vidjeti vlasničku strukturu nekretnine i njezin smještaj u prostoru te brojne druge funkcionalnosti.
Dio ZIS-a je „One-Stop-Shop“ (OSS) – jedinstveno poslužno mjesto za pristup podacima zemljišne knjige i katastra.

Koje su koristi provedbe projekta „Uređena zemlja“?
Projektom „Uređena zemlja“ se:
  • ubrzala registracija nekretnina u katastarskom i zemljišnoknjižnom sustavu
  • podigla razina pravne sigurnosti u prometu nekretnina
  • racionalizirala oba sustava i pojednostavili poslovni procesi
  • uskladili podaci iz dvaju sustava
  • poboljšali odnosi s korisnicima te brzina i kvaliteta pružanja usluga.