O Projektu

Što je «Uređena zemlja»? 
«Uređena zemlja» je nacionalni program sređivanja zemljišnih knjiga i katastra Vlade Republike Hrvatske, a obuhvaća sveukupne aktivnosti koje provode Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava u cilju modernizacije i sređivanja stanja registracije nekretnina u RH. 

Pored redovnih aktivnosti te brojnih bilateralnih projekata jedan od značajnijih dijelova reforme je Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra pokrenut 2003. godine, predviđenog trajanja 5 godina (do kraja 2008.g.), a s obzirom na važnost reforme i odlične rezultate bio je produljen do 30. lipnja 2010. godine. Projekt je bio pokrenut s osnovnim ciljem izgradnje učinkovitog sustava zemljišne uprave radi davanja doprinosa razvoju djelotvornog tržišta nekretnina. Projekt je financiran najvećim dijelom zajmom Svjetske banke, potom donacijama Europske unije i proračunskim sredstvima RH.

Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije
Danas je reforma sustava zemljišne administracije na pola puta, stvorene su pretpostavke za implementaciju efikasnog sustava registracije nekretnina, razvijen je Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), odnosno uspostavljena je jedinstvena baza podataka i aplikacija za vođenje i održavanje podataka katastra i zemljišne knjige. Svjetska banka je odlučila nastaviti pružati podršku ovoj važnoj reformi i odobrila RH predujam kao podršku pripremi predloženog projekta čiji je cilj modernizacija sustava zemljišne administracije kako bi se poboljšale državne usluge sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška. Priprema novog Projekta počela je 3. kolovoza 2010. i trajala je do 15. studenoga 2011. godine kada je zajam za novi Projekt postao efektivan. Projekt završava 31. prosinca 2018. godine. 

Koja su tijela nadležna za provedbu Projekta? 
Projekte zajedničkim naporima uspješno provode dva tijela državne uprave nadležna za registraciju nekretnina i prava nad njima u Hrvatskoj: 
- Ministarstvo pravosuđa i općinski sudovi kroz 108 zemljišnoknjižnih odjela pri njima,
- Državna geodetska uprava nadležna između ostalog i za funkcioniranje katastarskog sustava (20 područnih ureda za katastar i pripadajuće 92 ispostave).
Za operativno provođenje projekata su zaduženi Jedinica za provedbu projekta i timovi iz oba tijela državne uprave.

Koji je osnovni cilj «Uređene zemlje»?
Riječ je o provođenju takvih aktivnosti koje će doprinijeti nužnom razvoju i modernizaciji zemljišnoknjižnog sustava s jedne i katastarskog sustava s druge strane. Uz učinkovit rad oba sustava, cilj je implementacijom odgovarajuće tehnologije i izradom poslovnih procesa stvoriti Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), odnosno uspostaviti takvu razinu suradnje katastra i zemljišne knjige u kojoj će sustavi biti međusobno povezani i razmjenjivati podatke vezane za nekretnine. To će korisnicima donijeti mnoge koristi - vrijeme potrebno za pristup podacima i uknjižbu bit će znatno skraćeno, a građani će na jednom mjestu moći vidjeti vlasničku strukturu nekretnine i njen smještaj u prostoru te brojne druge funkcionalnosti. Ovaj je sustav stoga jedna od ključnih poluga izgradnje e-Hrvatske i razvoja poduzetništva i osiguranja povjerenja građana u registre.

Što su očekivane koristi «Uređene zemlje»?
Projektom će se:
- ubrzati registracija nekretnina kako u katastarskom, tako i u zemljišnoknjižnom sustavu
- podići razina pravne sigurnosti u prometu nekretnina
- racionalizirati oba sustava i pojednostaviti poslovni procesi 
- uskladiti podaci iz dvaju sustava 
- poboljšati odnosi s korisnicima te brzina i kvaliteta pružanja usluga

Što se očekuje od vlasnika nekretnina?
Država programom «Uređena zemlja» nastoji maksimalno unaprijediti rad sustava, ali je njegovo učinkovito funkcioniranje nemoguće bez adekvatnog angažmana nositelja prava nad nekretninama u Hrvatskoj. Naime, vlasništvo nad nekretninom donosi prava, ali i obveze koje od strane vlasnika nekretnina podrazumijevaju redovito obavještavanje i dostavu potrebnih dokumenata o promjenama vezanim za nekretnine i prava na njima u katastarske urede i zemljišnoknjižne odjele općinskih sudova u Hrvatskoj. 
Vlasnici nekretnina mogu zaštiti svoja prava jedino ukoliko sud i katastar posjeduju ažurne i točne podatke u svojim registrima, a uvid u podatke katastra i zemljišne knjige građani mogu izvršiti i putem interneta, a po potrebi mogu poduzeti radnje kako bi stvarno stanje bilo uneseno u registre i time uspostavljena pravna sigurnost za vlasnike nekretnina. Detaljne informacije što i kako poduzeti građani uvijek mogu dobiti u katastarskim uredima i zemljišnoknjižnim odjelima općinskih sudova.

Postignuti rezultati
Postignute rezultate Svjetska banka i ostali donatori ocjenjuju izrazito uspješnima, ali se ukazuje na aktivnosti koje treba ubrzati kao što su nastavak rješavanja zaostalih predmeta u gruntovnicama te ubrzanje aktivnosti na uspostavi ZIS-a. 

Najnovije statističke podatke možete vidjeti u polju Dokumenti ili pod Događanja.