Zajam broj 8086-HR - arhiva nadmetanja

PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE - zajam Svjetske banke broj 8086-HR

 
OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA za pružanje tehničkih usluga za geodetske tvrtke za podršku uvođenju elektroničkog podnošenja digitalnih geodetskih elaborata (DGE), (nabava broj: SGA/ILAS-C1-5a/DC/18/189, SGA/ILAS-C1-5a/DC/18/190 i SGA/ILAS-C1-5a/DC/18/191)

Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 41 od 4. svibnja 2018.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA za nabavu hardvera za Ministarstvo pravosuđa (broj nabave Moj/ILAS-C3-1c/NCB/18/192)
Rok za dostavu ponuda je 26. veljače 2018. godine do 14:00 sati.
Isti oglas objavljen u Narodnim novinama broj 8 od 24. siječnja 2018. godine. 

OBJAVA OTKAZIVANJA POSTUPKA za Nabavu hardvera za Ministarstvo pravosuđa (broj nabave Moj/ILAS-C3-1c/NCB/18/192)

POZIV NA DOSTAVU PONUDA za Nabavu hardvera za Ministarstvo pravosuđa (broj nabave Moj/ILAS-C3-1c/NCB/18/192R)
Rok za dostavu ponuda je 29. lipnja 2018. godine do 14:00 sati.
Isti oglasi objavljeni su u Narodnim novinama broj 49 od 30. svibnja 2018. godine.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA za Nabavu hardvera za Ministarstvo pravosuđa (broj nabave Moj/ILAS-C3-1c/NCB/18/192R)
Ovaj oglas objavljen je u Narodnim novinama broj 11 od 31. siječnja 2019.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA za pružanje savjetničkih usluga za podršku provedbi homogenizacije katastarskih planova (nabava broj: SGA/ILAS-C1-1f/SSS/17/186)

Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 6 od 17. siječnja 2018.

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA za pružanje usluga operatera za skeniranje dokumenata arhive Državne geodetske uprave (4 operatera za lokaciju Glina), broj natječaja: SGA/ILAS-B1-3/IC/17/188, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustaa zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).
OPIS OBVEZA za pružanje usluga operatera za skeniranje
Obrazac životopisa
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 125 od 15. prosinca 2017.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA za pružanje usluga operatera za skeniranje dokumenata arhive Državne geodetske uprave 
Isti oglas je objavljen u Narodnim novinama br. 25 od 14. ožujka 2018.

PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU ISKAZA INTERESA za pružanje savjetničkih usluga izrade Strategije zemljišne administracije u sklopu Projekta implementacije integriranog sustaa zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).
Isti oglas za produljenje je objavljen je u Narodnim novinama broj 2 od 5. siječnja 2018. godine.

Iskaze interesa potrebno je dostaviti na adresu navedenu u oglasu (osobno, poštom,  telefaksom ili e-mailom) uz naznaku "ISKAZ INTERESA – br. IA/ILAS-C3-5/CQ/17/185“ najkasnije do 19. siječnja 2018. godine do 15:00 sati.

POZIV NA DOSTAVU ISKAZA INTERESA
 za pružanje savjetničkih usluga 
izrade Strategije zemljišne administracije u
 sklopu Projekta implementacije integriranog sustaa zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).

OPIS OBVEZA
 
za pružanje savjetničkih usluga  izrade Strategije zemljišne administracije

Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama broj 123 od 12. prosinca 2017. godine.

OBJAVA OGLASA (ponovno pokretanje natječaja) za nabavu tehničkih usluga provedbe homogenizacije katastarskog plana za skupinu Područnih ureda za katastar – Pula, Gospić

Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama broj 110 od 15. studenog 2017.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA za nabavu tehničkih usluga provedbe homogenizacije katastarskog plana za skupinu Područnih ureda za katastar – Pula, Gospić

Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama broj 21 od 2. ožujka 2018. 

OBAVIJEST O REZULTATU POSTUPKA NABAVE za poboljšanje i optimizaciju Zajedničkog informacijskog sustava (ZIS)

POZIV NA DOSTAVU ISKAZA INTERESA za pružanje savjetničkih usluga analize zadovoljstva korisnika (2017.) u sklopu Projekta implementacije integriranog sustaa zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).

OPIS OBVEZA I OPSEG USLUGA 
za pružanje savjetničkih usluga analize zadovoljstva korisnika - 2017.

Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama broj 98, od 4. listopada 2017. godine.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA za pružanje savjetničkih usluga analize zadovoljstva korisnika - 2017. (nabava broj: IA/ILAS-D4-2b/CQ/17/184)

Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 58 od 30. lipnja 2018.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA (Obavijest o dodijeli ugovora) za nabavu tehničkih usluga provedbe homogenizacije katastarskog plana za skupinu Područnih ureda za katastar – Dubrovnik, Slavonski Brod, Sisak, Pula, Gospić, Virovitica, Koprivnica, Bjelovar i Krapina

OBJAVA OTKAZIVANJA POSTUPKA za nabavu tehničkih usluga provedbe homogenizacije katastarskog plana za skupinu Područnih ureda za katastar – Pula, Gospić (Paket 3)

Oglasi su objavljeni u Narodnim novinama broj 110 od 15. studenog 2017.

PRODULJENJE ROKA ZA POZIV NA NATJEČAJ
 -
 Provedba homogenizacije katastarskog plana za skupinu područnih ureda za katastar Državne geodetske uprave u sklopu Projekta implementacije integriranog sustaa zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).

Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 82 od 23. kolovoza 2017. godine.
Ponude moraju biti dostavljene na adresu navedenu u oglasu najkasnije do 22. rujna 2017. u 11:00 sati.

POZIV NA NATJEČAJ
 - Provedba homogenizacije katastarskog plana za skupinu područnih ureda za katastar 
Državne geodetske uprave u sklopu Projekta implementacije integriranog sustaa zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).

Oglas poziva za dostavu ponuda objavljen je u Narodnim novinama br. 82 od 23. kolovoza 2017. godine.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA zpružanje savjetničkih usluga građevinskog stručnog nadzora

Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama broj 3 od 10. siječnja 2018.

PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU ISKAZA INTERESA
 zpružanje savjetničkih usluga građevinskog stručnog nadzora za potrebe Državne geodetske uprave u sklopu Projekta implementacije integriranog sustaa zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).

Isti oglas za produljenje je objavljen je u Narodnim novinama broj 78 od 9. kolovoza 2017. godine.

Iskaze interesa potrebno je dostaviti na adresu navedenu u oglasu (osobno, poštom,  telefaksom ili e-mailom) uz naznaku "ISKAZ INTERESA – br. SGA/ILAS-C2-3b/CQ/17/181“ najkasnije do 17.  kolovoza 2017. do 15:00 sati.

POZIV NA DOSTAVU ISKAZA INTERESA
 z
pružanje savjetničkih usluga građevinskog stručnog nadzora za potrebe Državne geodetske uprave u sklopu Projekta implementacije integriranog sustaa zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).

Opis obveza

Oglas poziva za dostavu iskaza interesa objavljen je u Narodnim novinama br. 73 od 26. srpnja 2017.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA za pružanje savjetničkih usluga za kampanju informiranja javnosti

Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama broj 3 od 10. siječnja 2018.

POZIV ZA DOSTAVU ISKAZA INTERESA
 za pružanje savjetničkih usluga za kampanu informiranja javnosti u sklopu Projekta implementacije integriranog sustaa zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).

Opis obveza

Rok za dostavu iskaza je 02. kolovoza 2017 u 15:00 sati.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA za adaptaciju zgrade Područnog ureda za katastar u Sisku

Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama broj 3 od 10. siječnja 2018.

POZIV NA NATJEČAJ
 za adaptaciju zgrade Područnog ureda za katastar u Sisku 
sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).

Rok za dostavu ponuda je 
17. kolovoza 2017. godine u 13 sati.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA ZA PRUŽANJE USLUGA OPERATERA ZA SKENIRANJE DOKUMENATA ARHIVE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

POZIV NA DOSTAVU ISKAZA INTERESA
 
ZA PRUŽANJE USLUGA OPERATERA ZA SKENIRANJE DOKUMENATA ARHIVE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

Opis obveza
Obrazac životopisa


Oglas poziva za dostavu iskaza interesa objavljen je u Narodnim novinama br. 55 od 9. lipnja 2017.

OBAVIJEST O REZULTATU POSTUPKA NABAVE za pružanje usluga pojedinačnog savjetnika na Općinskom sudu u Osijeku i Općinskom sudu u Požegi
OBAVIJEST O REZULTATU POSTUPKA NABAVE za pružanje usluga pojedinačnog savjetnika za podršku uvođenju elektroničkog podnošenja digitalnih geodetskih elaborata 

OBAVIJEST O REZULTATU POSTUPKA NABAVE za pružanje usluga pojedinačnog savjetnika za stručnu informatičku potporu Službi za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju Državne geodetske uprave

POZIV NA DOSTAVU ISKAZA INTERESA ZA USLUGE POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA PODRŠKU UVOĐENJU ELEKTRONIČKOG PODNOŠENJA DIGITALNIH GEODETSKIH ELABORATA sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

Opis obveza
Obrazac životopisa


Oglas poziva za dostavu iskaza interesa objavljen je u Narodnim novinama br.: 17 od 24. veljače 2017.

POZIV NA DOSTAVU ISKAZA INTERESA ZA USLUGE POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA STRUČNU POTPORU ODJELU ZA UPRAVLJANJE ZIS-OM U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

Opis obveza
Obrazac životopisa


Oglas poziva za dostavu iskaza interesa objavljen je u Narodnim novinama br. 112 od 2. prosinca 2016.

OTKAZIVANJE POSTUPKA NABAVE ZA USLUGE POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA STRUČNU POTPORU ODJELU ZA UPRAVLJANJE ZIS-OM U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

POZIV NA DOSTAVU ISKAZA INTERESA ZA USLUGE POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA STRUČNU INFORMATIČKU POTPORU ODJELU ZA UPRAVLJANJE ZIS-OM U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

Opis obveza
Obrazac životopisa


Oglas poziva za dostavu iskaza interesa objavljen je u Narodnim novinama br. 112 od 2. prosinca 2016.

OTKAZIVANJE POSTUPKA NABAVE ZA USLUGE POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA STRUČNU INFORMATIČKU POTPORU ODJELU ZA UPRAVLJANJE ZIS-OM U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

POZIV NA DOSTAVU ISKAZA INTERESA ZA USLUGE POJEDINAČNOG SAVJETNIKA NA POSLOVIMA POJEDINAČNOG PREVOĐENJA ZA DRŽAVNU GEODETSKU UPRAVU - PILOT-PROJEKT OSIJEK I POŽEGA  sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

Opis obveza
Obrazac životopisa


Oglas poziva za dostavu iskaza interesa objavljen je u Narodnim novinama br. 112 od 2. prosinca 2016.

OTKAZIVANJE POSTUPKA NABAVE ZA USLUGE POJEDINAČNOG SAVJETNIKA NA POSLOVIMA POJEDINAČNOG PREVOĐENJA ZA DRŽAVNU GEODETSKU UPRAVU - PILOT-PROJEKT OSIJEK I POŽEGA  sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

POZIV NA DOSTAVU ISKAZA INTERESA ZA USLUGE POJEDINAČNOG SAVJETNIKA NA OPĆINSKOM SUDU U SPLITU I OPĆINSKOM SUDU U ŠIBENIKU u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

Oois obveza

Obrazac životopisa

Oglas je objavljen u Narodnim novinama broj 98 od 26. listopada 2016.

OTKAZIVANJE POSTUPKA NABAVE
 ZA USLUGE POJEDINAČNOG SAVJETNIKA NA OPĆINSKOM SUDU U SPLITU I OPĆINSKOM SUDU U ŠIBENIKU u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

POZIV NA DOSTAVU ISKAZA INTERESA ZA USLUGE POJEDINAČNOG SAVJETNIKA NA OPĆINSKOM SUDU U OSIJEKU I OPĆINSKOM SUDU U POŽEGI u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

Opis obveza

Obrazac životopisa

Oglas je objavljen u Narodnim novinama broj 92/2016 od 14. listopada 2016.

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA USLUGE POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA STRUČNU INFORMATIČKU POTPORU SLUŽBI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

Opis obveza
Obrazac zivotopisa 

Oglas je objavljen 26. kolovoza 2016. u Narodnim novinama br. 77

POZIV NA DOSTAVU ISKAZA INTERESA ZA PRUŽANJE SAVJETNIČKIH USLUGA TEHNIČKE REVIZIJE KVALITETE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA  (IA/ILAS-C3-2a/CQ/16/122u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR)

Oglas je objavljen 24. kolovoza 2016. u Narodnim novinama br. 76

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU I INSTALACIJU RAČUNALNE I PROGRAMSKE OPREME ZA CROPOS SUSTAV (SGA/ILAS-B3-2c/NCB/16/120) u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen 10. kolovoza 2016. u Narodnim novinama br. 73.

Ponude treba dostaviti na adresu navedenu u Pozivu najkasnije do 12. rujna 2016. u 11 sati.

POZIV NA DOSTAVU ISKAZA INTERESA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA NA LOKACIJI ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (PUK PULA) sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).  Oglas je objavljen 10. kolovoza 2016. u Narodnim novinama br. 73.

Iskaze interesa potrebno je dostaviti na adresu navedenu u oglasu najkasnije do 25. kolovoza 2016. u 11 sati.

Opis obveza 


POZIV ZA DOSTAVU ISKAZA INTERESA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA NA LOKACIJI ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (PUK ZADAR, DUBROVNIK I VUKOVAR)  sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).  Oglas je objavljen 11. svibnja 2016. u Narodnim novinama br. 44.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA NA LOKACIJI ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (PUK ZADAR, DUBROVNIK I VUKOVAR)


POZIV NA DOSTAVU ISKAZA INTERESA
 ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA NA LOKACIJI ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (PUK PULA, RIJEKA, SPLIT, ZADAR I ŠIBENIK)
 u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).  Oglas je objavljen 4. svibnja 2016. u Narodnim novinama br. 42.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA NA LOKACIJI ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (PUK PULA, RIJEKA, SPLIT, ZADAR I ŠIBENIK

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA zPRUŽANJE USLUGA DVA POJEDINAČNA SAVJETNIKA U FUNKCIJI OPERATERA U CKP VINKOVCI SGA/ILAS-B1-3/IC/15/102 i SGA/ILAS-B1-3/IC/15/103

POZIV NA DOSTAVU PONUDA (natječaj se provodi na engleskome jeziku) za NABAVU HARDVERA I SOFTVERA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA KATASTARSKE UREDE I ZA GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE GRADA ZAGREBA (SGA/ILAS-C2-1.A/NCB/16/104) u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen 10. veljače 2016. u Narodnim novinama br. 13.

Ponude treba dostaviti na adresu navedenu u Pozivu najkasnije do 14. ožujka 2016. u 13 sati po lokalnom vremenu. Elektronsko nadmetanje nije dopušteno.

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA zPRUŽANJE USLUGA DVA POJEDINAČNA SAVJETNIKA U FUNKCIJI OPERATERA U CKP VINKOVCI SGA/ILAS-B1-3/IC/15/102 i SGA/ILAS-B1-3/IC/15/103 u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen 30. prosinca 2015. u Narodnim novinama br. 140 

Iskaze interesa potrebno je dostaviti na adresu navedenu u oglasu uz naznaku "Iskaz interesa - savjetnik - lokacija CKP Vinkovci“ najkasnije do 15. siječnja 2016. do 14:00 sati.

Opis obveza 
Obrazac zivotopisa


OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA ZA PRUŽANJE SAVJETNIČKIH USLUGA ZA POBOLJŠANJE KVALITETE KATASTARSKIH PODATAKA BR. SGA ILAS-C1-4 CQ 1

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA ZA SAVJETNIČKE USLUGE IZRADE STUDIJE IMPLEMENTACIJE KATASTRA ZGRADA U REPUBLICI HRVATSKOJ BR. SGA ILAS-B3-6 CQ 15 98

PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU ISKAZA INTERESA
POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA za PRUŽANJE SAVJETNIČKIH USLUGA ANALIZE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen 23. rujna 2015. u Narodnim novinama br.: 101.
 
Iskaze interesa potrebno je dostaviti na adresu navedenu u oglasu (osobno, poštom,  telefaksom ili e-mailom) uz naznaku "ISKAZ INTERESA – br. IA/ILAS-D4-2a/CQ/15/100“ najkasnije do, 3. studenog 2015. do 15:00 sati.
 
Opis obveza

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA ZA 
PRUŽANJE SAVJETNIČKIH USLUGA ANALIZE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA

OBAVIJEST O REZULTATU POSTUPKA NABAVE ZA PODRŠKU MIGRACIJI KATASTARSKIH PODATAKA U ZIS I GAŠENJE POSTOJEĆIH IT SUSTAVA ZA DRŽAVNU GEODETSKU UPRAVU


OBAVIJEST O REZULTATU POSTUPKA NABAVE ZA PODRŠKU MIGRACIJI ZEMLJIŠNIH I KATASTARSKIH PODATAKA U ZIS I GAŠENJE POSTOJEĆIH IT SUSTAVA ZA MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I DRŽAVNU GEODETSKU UPRAVU


POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA (natječaj se provodi na engleskome jeziku) za POBOLJŠANJE KVALITETE KATASTARSKIH PODATAKA, broj: SGA/ILAS-C1-4/CQ/15/90, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).

Oglas je objavljen 8. srpnja 2015. u Narodnim novinama br. 75.
Iskaze interesa potrebno je dostaviti na adresu navedenu u oglasu (osobno, poštom, telefaksom ili e-mailom) do 23. srpnja 2015.

Opis obveza

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA (natječaj se provodi na engleskome jeziku) za IZRADU STUDIJE IMPLEMENTACIJE KATASTRA ZGRADA U REPUBLICI HRVATSKOJ, broj: SGA/ILAS-B3-6/CQ/15/98, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR).

Oglas je objavljen 8. srpnja 2015. u Narodnim novinama br. 75.
Iskaze interesa potrebno je dostaviti na adresu navedenu u oglasu (osobno, poštom, telefaksom ili e-mailom) do 24. srpnja 2015.

Opis obveza

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (natječaj se provodi na engleskome jeziku) za NABAVU HARDVERA I SOFTVERA ZA RAZDVAJANJE OKOLINA I OSVJEŽAVANJE POSTOJEĆE OPREME ZA ZIS – LOT 1 I LOT 2, broj IA/ILAS-C3-1/ICB/15/95, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen 20. svibnja 2015. u Narodnim novinama br.:55.
 
Ponude treba dostaviti na adresu navedenu u oglasu, najkasnije do 3. srpnja 2015. u 13 sati po lokalnom vremenu. Elektronsko nadmetanje nije dopušteno.

Rezultati natječaja

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA (natječaj se provodi na engleskome jeziku) za IZRADU I USPOSTAVU KARTOGRAFSKE BAZE PODATAKA ZA MJERILO 1:100.000 I IZRADE SPECIFIKACIJE PROIZVODA TK100, broj: SGA/ILAS-B4-2b/CQ/15/88, u sklopu Projekta implemantacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen 22. travnja 2015. u Narodnim novinama br. 44.
 
Iskaze interesa potrebno je dostaviti na adresu navedenu u oglasu (osobno, poštom, telefaksom ili e-mailom) do 8. svibnja 2015.
 
Opis obveza

Poziv na iskazivanje interesa -  za Pružanje usluga jednog (1) pojedinačnog savjetnika u funkciji operatera u CKP Vinkovci, broj: SGA/ILAS-B1-3/CQ/15/96 I i jednog (1) pojedinačnog savjetnika u funkciji operatera u CKP Split, broj: SGA/ILAS-B1-3/CQ/15/97, koji se provodi u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen, 15. travnja 2015. u Narodnim novinama br.:42
 
Tražene podatke uz obaveznu naznaku: „Iskaz interesa – savjetnik – lokacija CKP Vinkovci” ili „Iskaz interesa – savjetnik – lokacija CKP Split”, potrebno je dostaviti najkasnije do 7. svibnja 2015. do 14:00 sati,  na adresu navedenu u oglasu.
 
Opis obveza
Obrazac životopisa
Rezultati natječaja

OBAVIJEST O REZULTATU POSTUPKA NABAVE ZA NADOGRADNJU I ROLL-OUT ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA

PONOVLJENI POZIV ISKAZA INTERESA - za Pružanje usluga pojedinačnog savjetnika za podršku provedbi homogenizacije katastarskih planova (DGU–Služba za održavanje katastarskih operata i ZIS) broj: SGA/ILAS-C1-1a/IC/15/92, koji se provodi u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen, 4. ožujka 2015. u Narodnim novinama br. 24.

Tražene podatke uz obaveznu naznaku: „Iskaz interesa – pojedinačni savjetnik – homogenizacija katastarskih planova”, potrebno je dostaviti najkasnije do 19. ožujka 2015.,  na adresu navedenu u oglasu.

Opis obveza
Obrazac životopisa
Rezultati natječaja

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (natječaj se provodi na engleskome jeziku) za NABAVU HARDVERA I SOFTVERA ZA GEO-PORTALE - LOT 1; natječaj broj.: SGA/ILAS-B3-1/NCB/14/80 i NABAVU IT OPREME ZA PODRŠKU RAZVOJU GIS ADRESNOG REGISTRA I DMS-a U DRUGOM STUPNJU – LOT 2; natječaj broj.: SGA/ILAS-B3-2a/NCB/14/81, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen 18. veljače 2015. u Narodnim novinama br.: 18.
  
Ponude treba dostaviti na niže navedenu adresu, najkasnije do 23. ožujka 2015. u 11:00 sati po lokalnom vremenu. Elektronsko nadmetanje nije dopušteno.

Rezultati natječaja
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (natječaj se provodi na engleskome jeziku) za NABAVU HARDVERA I SOFTVERA ZA DRŽAVNU GEODETSKU UPRAVU, natječaj broj: SGA/ILAS-C2-1/NCB/15/89, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen 13. veljače 2015. u Narodnim novinama br 17.
 
Ponude moraju biti zaprimljene do 16. ožujka 2015. do 13:00 sati po lokalnom vremenuElektronsko nadmetanje nije dopušteno.

Rezultati natječaja

Ponovljeni poziv za iskazivanje interesa 
Obavijest o prekidu postupka 
Poziv na iskazivanje interesa za Pružanje usluga pojedinačnog savjetnika za podršku provedbi homogenizacije katastarskih planova (DGU-Služba za održavanje katastarskih operata i ZIS) natječaj broj: SGA/ILAS-C1-1a/IC/15/92, koji se provodi u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen, 11. siječnja 2015. u Narodnim novinama.
 
Tražene podatke uz obaveznu naznaku: „Iskaz interesa – pojedinačni savjetnik – homogenizacija katastarskih planova”, potrebno je dostaviti najkasnije do 25. veljače 2015.  do 15 sati na adresu navedenu u oglasu.
 
Opis obveza
Obrazac životopisa

Poziv na iskazivanje interesa - za Pružanje usluga pojedinačnog savjetnika u funkciji katastarskog referenta na lokaciji Zajedničkog informacijskog sustava (1 referent, PUK Virovitica), natječaj broj: SGA/ILAS-C2-6/IC/15/84, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen 30. siječnja 2015. u Narodnim novinama.

Tražene podatke uz obaveznu naznaku: „Iskaz interesa – referent – lokacija Virovitica ”, potrebno je dostaviti najkasnije do četvrtka, 19. veljače 2015. do 14:00 sati na adresu navedenu u oglasu.

Opis obveza
Obrazac životopisa
Rezultati natječaja


Obavijest o produljenju roka za dostavljanje iskaza interesa
Ponovljeni poziv na iskazivanje interesa - za Pružanje usluga pojedinačnog savjetnika u funkciji katastarskog referenta na lokaciji Zajedničkog informacijskog sustava (1 referent, PUK Koprivnica), natječaj broj: SGA/ILAS-C2-6/IC/14/74R, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen 17. rujna 2014. u Narodnim novinama.
 
Tražene podatke uz obaveznu naznaku: „Iskaz interesa – referent – lokacija Koprivnica ”, potrebno je dostaviti najkasnije do ponedjeljka, 20. listopada 2014. do 11:00 sati na adresu navedenu u oglasu.
 
Opis obveza
Obrazac životopisa
Rezultati natječaja

Obavijest o produljenju roka za dostavljanje ponuda
Poziv na natječaj - Uređenje područnog ureda za katastar u Bjelovaru, natječaj broj: SGA/ILAS-B2-1a/NCB/14/79, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen, 10. rujna 2014. u Narodnim novinama.
 
Natječaj će se provoditi po procedurama domaćeg nadmetanja (National Competitive Bidding) navedenima u Smjernicama Svjetske banke.
 
Rok za dostavu ponuda je do utorka, 28. listopada 2014. u 10:00 sati na adresi navedenoj u oglasu. Elektroničko nadmetanje nije dopušteno.

Rezultati natječaja


Produljenje roka za dostavljanje iskaza interesa
Poziv na iskazivanje interesa
 - za Pružanje usluga pojedinačnog savjetnika za podršku kod migracije podataka katastarskih ureda u ZIS (1 referent za Središnji ured DGU
), natječaj broj: SGA/ILAS-C3-4b/IC/14/78 u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen, 13. kolovoza 2014. u Narodnim novinama.
 
Tražene podatke uz obaveznu naznaku: „Iskaz interesa – lokacija Središnji ured DGU" , potrebno je dostaviti najkasnije do ponedjeljka, 8. rujna 2014. do 11:00 sati na adresu navedenu u oglasu.

Opis obveza
Obrazac životopisa
Rezultati natječaja

Poziv na natječaj Izvođenje radova za adaptaciju pročelja centra za konverziju podatka u Glini, natječaj broj: SGA/ILAS-B1-2b/NCB/14/77, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen, 13. kolovoza 2014. u Narodnim novinama.
 
Natječaj će se provoditi po procedurama domaćeg nadmetanja (National Competitive Bidding) navedenima u Smjernicama Svjetske banke.

Rok za dostavu ponuda je do ponedjeljka 15. rujna 2014. u 11:00 sati na adresi navedenoj u oglasu. Elektroničko nadmetanje nije dopušteno.

Rezultati natječaja

Poziv na iskazivanje interesa (natječaj se provodi na engleskome jeziku) za SAVJETNIČKE USLUGE IZRADE STUDIJE ZA USPOSTAVU INTEGRIRANOG SUSTAVA KATASTRA VODOVA, broj natječaja: SGA/ILAS-B4-1/CQ/14/76, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR).
 
Iskaze interesa u pismenoj formi dostaviti na adresu navedenu u oglasu (osobno, poštom, e-mailom ili faksom) do srijede16. srpnja 2014.

Opis obveza
Rezultati natječaja

Poziv na iskazivanje interesa za Pružanje usluga pojedinačnog savjetnika u funkciji katastarskog referenta na lokaciji Zajedničkog informacijskog sustava (1 referentPUK Koprivnica), natječaj broj: SGA/ILAS-C2-6/IC/14/74, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen 21. svibnja 2014. u Narodnim Novinama
 
Tražene podatke uz obaveznu naznaku: „Iskaz interesa – referent – lokacija Koprivnica ”, potrebno je dostaviti najkasnije do srijede, 4. lipnja 2014. do 11:00 sati na adresu navedenu u oglasu.
 
Opis obveza
Obrazac životopisa
Obavijest o prekidu postupka


Poziv na iskazivanje interesa za - Pružanje savjetničkih usluga stručnog elektrotehničkog nadzora za potrebe Državne geodetske uprave, natječaja broj: SGA/ILAS-B3-5/CQ/14/71.
 
Rok za dostavu iskaza interesa najkasnije do četvrtka, 8. svibnja 2014. do 11:00 sati na adresi navedenoj u oglasu.
 
Opis obveza
Rezultati natječajaPoziv na natječaj 
Izvođenje radova na strojarskim instalacijama (klimatizacija i ventilacija) Središnjeg arhiva Državne geodetske uprave u Glini (ponovljeni natječaj), natječaj broj: SGA/ILAS-B1-2a/NCB/13/45R, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen 21. ožujka 2014. u Narodnim Novinama (br. 36).
 

Natječaj će se provoditi po procedurama domaćeg nadmetanja (National Competitive Bidding) navedenima u Smjernicama Svjetske banke.
 

Rok za dostavu ponuda je do, 23. travnja 2014. u 11:00 sati na adresi navedenoj u oglasu.

Rezultati natječajaPoziv na natječaj
 
Adaptacija i sanacija prostora Područnog ureda za katastar Šibenik, Ulica kralja Zvonimira 12, natječaj broj: SGA/ILAS-B2-2a/NCB/14/68, u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR). Oglas je objavljen 26. veljače 2014. u Narodnim Novinama (br. 27).
 
Natječaj će se provoditi po procedurama domaćeg nadmetanja (National Competitive Bidding) navedenima u Smjernicama Svjetske banke.
 
Rok za dostavu ponuda je do, 26. ožujka 2014. u 11:00 sati na adresi navedenoj u oglasu. (Elektroničko nadmetanje nije dopušteno).

Rezultati natječaja


Ponovljeni poziv na iskazivanje interesa za Pružanje usluga Operatera za skeniranje dokumenata arhive Državne geodetske uprave (2 operatera za lokaciju Glina), natječaj broj: SGA/ILAS-B1-3/IC/13/48-56R.
 
Tražene podatke uz obaveznu naznaku: „Iskaz interesa – operater – lokacija Glina”, potrebno je dostaviti najkasnije do utorka, 11. ožujka 2014. do 11:00 sati na adresu navedenu u oglasu.

Opis obveza
Obrazac životopisaPoziv na iskazivanje interesa (natječaj se provodi na engleskome jeziku) za pružanje usluga uspostave sustava praćenja i izvješćivanja za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP). ), objavljen u UN Development Business-u online 6. veljače 2014. i u Narodnim novinama. Iskaze interesa uz naznaku „Expression of interest- CONSULTING SERVICES FOR THE NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE (NSDI) REPORTING SYSTEM ESTABLISHMENT“, trebaju biti dostavljeni na adresu navedenu u oglasu  (poštom, e-mailom ili faksom) do četvrtka, 20. veljače 2014.
Opis obveza
Obrazac - referentna lista tvrtke 
Rezultati natječaja

Poziv na iskazivanje interesa za Pružanje savjetničkih usluga snimanja stanja katastarskih ureda u Republici Hrvatskoj, natječaj br. SGA/ILAS-B2-4a/CQ/14/67.
 
Rok za dostavu iskaza interesa,  najkasnije do utorka, 25. veljače 2014. do 11:00 sati na adresi navedenoj u oglasu.

Opis obveza
Obrazac - referentna lista tvrtke
Rezultati natječaja

Poziv na dostavljanje iskaza interesa za Pružanje usluga katastarskog referenta na lokaciji Zajedničkog informacijskog sustava (1 referent za  Bjelovar), natječaj br. SGA/ILAS-C2-6/IC/14/65.
 
Ponovljeni rok za dostavu iskaza interesa,  najkasnije do  petka, 7. ožujka 2014. u 11:00 sati na adresi navedenoj u oglasu.

Opis obveza
Obrazac životopisa

 
Poziv na natječaj - Analiza i ispravljanje podataka Digitalnog katastarskog plana prije migracije u ZIS, broj natječaja: SGA/ILAS-C1-1b/NCB/13/62 u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR), objavljen u Narodnim novinama (br. 139) 20. studenoga 2013. Natječaj se provodi u skladu s metodom nabave Domaćeg nadmetanja (engl. National Competitive Bidding) prema Smjernicama nabave Svjetske banke.

Rok za dostavu ponuda je do 20prosinca 2013. u 11:00 sati na adresi navedenoj u oglasu.  

Rezultati natječaja - Analiza i ispravljanje podataka digitalnog katastarskog plana prije migracije u ZIS, broj natječaja: SGA/ILAS-C1-1b/NCB/13/62 u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR).


Poziv na natječaj - za pružanje usluge Katastarskog referenta na pilot lokacijama Zajedničkog informacijskog sustava (1 referent za Zadar, 1 referent za Požegu). Oglas je objavljen 16. listopada 2013. u Narodnim Novinama (br. 126). Tražene podatke uz obveznu naznaku za koju lokaciju kandidat dostavlja iskaz interesa: "Iskaz interesa -referent -lokacija_________", potrebno je dostaviti najkasnije do srijede 30. listopada 2013. u 11 sati na adresi navedenoj u oglasu.

Opis obveza
Obrazac životopisa

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA ( natječaj se provodi na engleskome jeziku) za savjetničke usluge izrade strategije Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP). Iskaze interesa uz naznaku „Expression of interest- NSDI strategy“ trebaju biti dostavljeni na adresu navedenu u oglasu (poštom, e-mailom ili faksom) do 17. listopada 2013.

Opis obveza
Rezultati natječaja


Poziv na natječaj - za pružanje usluge Operatera za skeniranje dokumenata arhive Državne geodetske uprave (5 djelatnika za Glinu, 2 djelatnika za Split i 2 djelatnika za Vinkovce). Oglas je objavljen 2. kolovoza 2013. u Narodnim Novinama (br. 101). Tražene podatke uz obveznu naznaku za koju lokaciju kandidat dostavlja iskaz interesa: "Iskaz interesa -operater-lokacija_________", potrebno je dostaviti najkasnije do ponedjeljka 19. kolovoza 2013.  u 11:00 sati na adresi navedenoj u oglasu.

Opis obaveza
Obrazac životopisa


Poziv na natječaj - Izgradnja centra za konverziju podataka Glagoljaška 27, Vinkovci, broj natječaja: SGA/ILAS-B1-1a/NCB/12/13 u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR), objavljen u Narodnim novinama i Večernjem listu 17. travnja 2013. Natječaj se provodi u skladu s metodom nabave Domaćeg nadmetanja (engl. National Competitive Bidding) prema Smjernicama nabave Svjetske banke.


Rok za dostavu ponuda je do 17. svibnja 2013. u 11:00 sati na adresi navedenoj u oglasu.  

Rezultati natječaja - Izgradnja centra za konverziju podataka Glagoljaška 27, Vinkovci, broj natječaja: SGA/ILAS-B1-1a/NCB/12/13 u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR).

Poziv na natječaj -  Izvođenje radova na strojarskim instalacijama (klimatizacija i ventilacija) Središnjeg arhiva Državne geodetske uprave u Glini, broj natječaja: SGA/ILAS-B1-2a/NCB/13/45 u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR), objavljen u Narodnim novinama 3. travnja 2013. i Večernjem listu 10. travnja 2013. Natječaj se provodi u skladu s metodom nabave Domaćeg nadmetanja (engl. National Competitive Bidding) prema Smjernicama nabave Svjetske banke.

Rok za dostavu ponuda je do 3. svibnja 2013. u 11:00 sati na adresi navedenoj u oglasu.

Obavijest o poništenju natječaja - Izvođenje radova na strojarskim instalacijama (klimatizacija i ventilacija) Središnjeg arhiva Državne geodetske uprave u Glini, broj natječaja: SGA/ILAS-B1-2a/NCB/13/45 u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam br. 8086-HR


Opća obavijest o nabavi (General Procurement Notice) za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam 8086-HR), objavljen u UN Development Business-u online 17. travnja 2012.
PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE -  pripremna faza Projekta

Invitation for Bids
 
for Procurement of Hardware and Software for Ministry of Justice and State Geodetic Administration, No. IA/ILAS-C2-1/ICB/12/39 (published on September 11, 2012).
Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding (ICB) procedures specified in the Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits,(published by the World Bank in January 2011) and is open to all bidders from Eligible Source Countries as defined in the Guidelines.
Bids must be received by October 29, 2012 at 11 a.m

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA za pružanje savjetničkih usluga građevinskog stručnog nadzora za potrebe Državne geodetske uprave. Oglas je objavljen 29. kolovoza 2012. u Narodnim Novinama (br. 98/2012). Iskaz interesa uz naznaku "ISKAZ INTERESA – br. SGA/ILAS-B1-1c/CQ/12/42" potrebno je dostaviti najkasnije do srijede, 12. rujna 2012. do 11 sati.
Opis obveza
Obrazac_životopis predloženog kadra
Obrazac_Referentna lista tvrtke

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA za pružanje savjetničkih usluga na području upravljanja ljudskim resursima za potrebe Državne geodetske uprave. Oglas je objavljen 08. kolovoza 2012. u Narodnim Novinama (br. 92). Tražene podatke uz naznaku "ISKAZ INTERESA – br. SGA/ILAS-D3-4a/IC/12/40" potrebno je dostaviti najkasnije do petka, 24. kolovoza 2012. do 11 sati.
Opis obveza
Obrazac životopisa

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA za pružanje usluge Operatera za skeniranje dokumenata arhive Državne geodetske uprave (5 djelatnika za Glinu, 2 djelatnika za Split i 2 djelatnika za Vinkovce). Oglas je objavljen 16. svibnja 2012. u Narodnim Novinama (br. 55). Tražene podatke uz obveznu naznaku za koju lokaciju kandidat dostavlja iskaz interesa: "Iskaz interesa -operater-lokacija_________", potrebno je dostaviti najkasnije do utorka, 29. svibnja 2012. do 11 sati.
Opis obveza
Obrazac životopisa

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST: Technical Quality Audit of the Joint Information System, REoI No. IA/ILAS-C3-2/CQ/12/18. Rok za dostavu iskaza interesa 11. svibnja 2012. 
 
Oglas objavljen 01.03.2011. g:
Poziv na natječaj: Nabava IT opreme za širenje Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (br. natječaja: IA/PPA-2-1/NCB/11/29), objavljen u Večernjem listu 1. ožujka 2011. i Narodnim novinama 2. ožujka 2011. g. Ponude moraju biti dostavljene na adresu navedenu u Pozivu na natječaj, do 31. ožujka 2011. do 11 sati.
Poziv na natječaj- (na hrvatskom)
Invitation for Bids - (in English)

Oglas objavljen 19.01.2011. g za 5 usluga dolje:
Zahtjev za iskazom interesa: Usluge izrade prijedloga poboljšanja pravnog okvira za područje zemljišnoknjižnog prava.  Oglas (skraćena verzija) je objavljen 19. siječnja 2011. g. u Večernjem listu. Rok za dostavu iskaza interesa (prema oglasu objavljenom u Večernjem listu 4. veljače) produžen je do 11. veljače 2011. do 11 h. 
                  Opis obveza
                  Obrazac-Referentna lista tvrtke
                  Obrazac životopisa
 
Zahtjev za iskazom interesa: Usluge podrške uspostavi Nacionalne Infrastrukture Prostornih Podataka (NIPP) kao i prateća dokumentacija dostupni su samo na engleskom jeziku na slijedećoj stranici.
 
 
Zahtjev za iskazom interesa za pružanje savjetničkih usluga za IT pozicije: A, B, C:
Oglas (skraćena verzija) je objavljen 19. siječnja 2011. g. u Večernjem listu.
Iskazi interesa, s naznakom: “Natječaj za IT savjetnika-iskaz interesa za poziciju _______“ (potrebno jasno navesti za koju od pozicija A, B, C se savjetnik natječe), moraju biti dostavljeni (poštom ili e-mailom) do zaključno 27. siječnja 2011.

A) Voditelj ugovora i razine usluga (jedan izvršitelj-IT savjetnik)
                  Opis obveza
                  Obrazac životopisa (na hrvatskome jeziku)
                  Obrazac životopisa (na engleskome jeziku)

B) IT stručnjak za upravljanje funkcionalnostima i aplikacijom ZIS-a (jedan izvršitelj-savjetnik)    
                  Opis obveza
                  Obrazac životopisa (na hrvatskome jeziku)
                  Obrazac životopisa (na engleskome jeziku) 

C) IT stručnjak za upravljanje migracijom i širenjem sustava (jedan izvršitelj-savjetnik) 
                  Opis obveza
                  Obrazac životopisa (na hrvatskome jeziku)
                  Obrazac životopisa (na engleskome jeziku)