Impressum

Održavanje web stranice:
Jedinica za provedbu projekta
Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb
e-mail: ured@zikprojekt.hr

Web hosting:
Globaldizajn d.o.o.,
Bani 75, 10 000 Zagreb
info@globaldizajn.hr